Solaforce ja Digital Workforce Services pitivät yhteisesityksen Nordic HR Summit -tapahtumassa 24.5.2018

Solaforcen myyntipäällikkö Minna Snirvi kertoi mitä digitalisaatio tarkoittaa HR:n työssä käytännössä koko työsuhteen elinkaaressa. Digitalisaatio nostaa työntekijän käyttäjäkokemuksen uudelle tasolle ja järjestelmän sisältämä tekoäly, helposti koottavat raportit, mittaristot ja muut innovatiiviset ratkaisut tukevat uudenlaisia tapoja tehdä työtä. Digitalisaation haaste ei ole ainoastaan oikeiden teknologien hyödyntäminen vaan se edellyttää myös työtekijöiltä ja esimiehiltä luovaa ajattelua sekä uusia teknologioita mahdollistavaa yrityskulttuuria.

Digital Workforce Services on älykkääseen ohjelmistorobotiikkaan erikoistunut palveluyhtiö. Digitaalisella työntekijällä tai digityöntekijällä tarkoitetaan ohjelmaa, joka jäljittelee ihmisen tapaa käyttää tietokonetta toistoa sisältävissä työtehtävissä. Digityöntekijä on tiiminjäsen, jolle koulutetaan ihmisen toiminta halutussa prosessissa tai tehtävässä. Tulevaisuudessa kaikista tiimeistä löytyy digityöntekijä.

Yrityksen yksi perustajista ja partnereista Jukka Virkkunen kertoi kuinka Solaforcen HR-järjestelmä toi organisaatio- ja työntekijädataan täyden läpinäkyvyyden kaikissa eri maantieteellisissä toimipisteissä. Nopeasti kasvava yritys sai käyttöönsä yhdenmukaiset prosessit ja käytännöt tukemaan kansainvälistä kasvua.

Solaforce on solminut kattavan sopimuksen suomalaisen kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen kanssa. Sopimuksen mukaan Solaforce toimittaa yritykselle pilvipalveluna kattavan ja modulaarisen HR-järjestelmän. Järjestelmä sisältää toiminnot työntekijän rekrytoinnista, työsuhteen hallinnasta, työntekijän kehittymisestä aina työsuhteen päättymiseen asti. Uusimpiin teknologioihin perustuva järjestelmä toimii itsepalveluperiaatteella 17 eri kielellä kaikissa päätelaitteissa.

”Olemme iloisia uudesta kansainvälisesti toimivasta suuresta asiakkaastamme. Solmittu kauppa osoittaa Solaforce HCM-järjestelmän kykyä skaalautua suurten yritysten tarpeisiin kansainvälisillä markkinoilla. Kehittämämme uudet, erityisesti suurille yrityksille suunnatut, toiminnallisuudet on otettu hyvin vastaan”, toteaa Ilkka Sihvo, Solaforcen toimitusjohtaja.

Lisätietoja:
Jaana Sirkiä
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Puh. 0400 303 096

Olemme kasvava, kansainvälistyvä yritys ja haemme dynaamiseen joukkoomme lisää työntekijöitä.

Tartu mielenkiintoisiin haasteisiin ja katso avoimet työpaikkamme täältä

 

Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia organisaatioille. Liiketoimintojen on hyvä tarkastella prosessejaan, jotta ne vastaavat nopeasti muuttuvia markkinatilanteita. Teknologia itsessään ei eliminoi mitään toimintoja, mutta auttaa muuttamaan manuaalista työtä enemmän liiketoimintaa tukevaksi toiminnoksi. Tämä koskee myös HR-osastoja. Digitalisaatio ei ole vain utuinen möykky haasteita, vaan on HR:n kumppani ja väylä oman roolin sekä työn sisällön uudelleen määrittelemiseksi.

Lue kirjoittamamme blog kokonaisuudessaan HRx-messujen sivuilta tästä linkistä.

 

Osallistumme HRx -2017 -messuille 21.11.2017 Helsingin messukeskuksessa. Laita päivä kalenteriin ja tule tutustumaan kuinka ketterä HCM-ratkaisumme voi tukea  yrityksesi HR-toimintojen kehittämistä, suunnittelua, analytiikkaa ja yhtiön strategisia päämääriä.

 

Tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana ja määrä jatkaa kasvuaan. Osaavatko yritykset hyödyntää tietoa oikein? Digitalisaatio mahdollistaa yrityksissä eri toimintojen tietovirtojen paremman integroinnin, hallinnan ja käsittelyn. Oikein valittu ja älykäs digitaalinen HR-työkalu pystyy aidosti tukemaan liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä.

Digitalisoitunut työympäristö

Yrityksissä tarvitaan kykyä sopeutua muutoksiin nopeasti ja analysoida liiketoiminnan kannalta oikeasti relevantteja asioita. Muutokset tuovat aina mahdollisuuksia. Johtamisessa tarvitaan näkemystä hyödyntää näitä mahdollisuuksia kilpailukyvyn luomiseksi ja muutoksen läpiviemiseksi organisaatiossa. Tämä on yrityksille tärkeä paikka miettiä omien funktioiden toimintaa ja niiden todellista kykyä tukea tavoitteiden saavuttamista. Tarkemmin tarkasteltuna kyse on strategisista valinnoista ja siitä, että pysyvätkö organisaatiot kehityksessä mukana ja osaavatko ne hyödyntää uusinta teknologiaa. Ennen on johdettu asioita, nyt johdetaan ihmisiä – tiedon avulla.

HR näyttää tietä

Uuden sukupolven älykäs HR-järjestelmä tuo yhteisen, helposti ymmärrettävän kielen koko organisaatioon. HR voi toimia yrityksen digitalisaation visionäärisenä edelläkävijänä ja muutoksen johtamisen aitona tukijana. Nykyaikaisen HR-järjestelmän avulla pystytään muun muassa tekemään erilaisia organisaatiomallinnuksia ja innovoimaan uusia tapoja kehittää yrityksen toimintaa.Yritys pystyy uudistumaan, reagoimaan ja tekemään päätöksiä nopeammin. HR voi keskittää osaamistaan oikeisiin asioihin modernin HR-järjestelmän avulla

Pilvipalveluiden yleistyminen, teknologian kehittyminen sekä HR:n vastuiden ja tehtävien laajentuminen synnyttävät monessa yrityksessä haasteita henkilöstöhallinnon prosessien käsittelyssä. Kuinka saavuttaa pilvipalveluiden hyödyt ja tuoda HR aidosti osaksi liiketoiminnan johtamista?

Uudenlainen ajattelu vie HR:ää eteenpäin

Organisaatio, jossa jumiudutaan vanhoihin ajattelutapoihin sekä toimintamalleihin jää polkemaan paikoillaan. Kehittyminen ja eteenpäin kulkeminen vaativat omien toimintatapojen kriittistä tutkiskelua, miksi me teemme asiat näin? Palveleeko tämä toimintamalli meitä myös tulevaisuudessa? Usein ongelmiin on niin totuttu, ettei tunnisteta toimintaprosesseja turhiksi. Uutta HR-järjestelmää hankittaessa törmää ajatukseen, että myös ne toimimattomat prosessit halutaan väkipakolla tuoda mukana. Tällöin olisi hyvä hetki pohtia, kuinka me haluamme jatkossa toimia ja millaisilla muutoksilla saisimme järkeistettyä johtamista. Uudenlaisesta ajattelusta syntyy mahdollisuuksia kehittää omia sisäisiä toimintamalleja ja puuttua ongelmakohtiin.

HR aidosti toimivaksi ja mukaan liiketoiminnan johtamiseen

Pelkkien järjestelmäratkaisujen ostaminen ei riitä muuttamaan HR:n nykytilaa. Aidosti palveleva ja liiketoiminnan johtamisessa mukana oleva HR vaatii avukseen nykyaikaiset HR-ratkaisut, joiden toiminta on mietitty nimenomaan kehittymisen kannalta toimivaksi. Ei niin, että vanhat ja kankeat prosessit tuodaan väkisin osaksi uutta HR-ratkaisua.

HR:n tuominen 2020-luvulle vaatii selkeää näkemystä siitä kuinka yritys haluaa tulevaisuudessa vastata henkilöstön tarpeisiin sekä ottaa HR:n aidosti osaksi liiketoiminnan johtamista. Uuden sukupolven älykäs hr yhdistää ihmiset, teknologian ja prosessit kokonaisuudeksi joka palvelee yrityksesi tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Lue lisää kuinka älykkäät pilvipalvelut mullistavat HR:n jo nyt.

Ennustava analytiikka mahdollistaa uudenlaisen suunnittelun ja ennakoinnin koko henkilöstöjohtamisessa. HR ratkaisujen kehittyminen tuo työkaluja, joiden olemassa olosta on aiemmin vain haaveiltu. Ennustava, ohjeistava ja tukeva analytiikka johdattaa tulevaisuuteen hyvien tietojen kanssa.

Uudenlaista johtamista

Ennustava analytiikka tuo hr:lle uudenlaisia mahdollisuuksia, kun hr-järjestelmän avulla pystytään ennustamaan entistä tarkemmin muuttuvia tilanteita. Varautuminen muutoksiin, tulevien tarpeiden ennakointi sekä suunnitelmien testaaminen mahdollistavat entistä kattavamman henkilöstöjohtamisen jonka tulokset ovat nähtävissä päivittäin. Uuden sukupolven hr-järjestelmä tukee ennakoivan analytiikan avulla hr:n ja johdon päätöksentekoa tuoden nykyaikaiset ja oikeasti toimivat ratkaisut päätöksenteon tueksi.

Tietomäärä lisääntyy, lisääntyykö viisaus?

Pelkkä tietomäärän lisääntyminen hr-järjestelmässä ei ole oikotie onneen. Jäsennelty, helposti hyödynnettävissä oleva tieto, haastaa perinteiset hr-järjestelmät jotka ovat edelleenkin monilta osin tiedon mustia aukkoja. Pelkästään keräämällä ja tallentamalla tietoa ei paranneta johtamista, mutta ennakkoivalla analytiikalla, älykkäällä teknologialla ja johdon työtä tukevalla hr-järjestelmällä saadaan paljon hyvää aikaiseksi.

Vuoden lähestyessä loppua on hyvä hetki miettiä viekö nykyinen hr-ratkaisu yrityksesi henkilöstöjohtamista eteenpäin vai keskittyykö se vain kannattelemaan sitä juuri ja juuri pinnalla?

Seuraajasuunnittelu, organisaatio muutosten valmisteleminen ja toimiva raportointi ovat toiminnallisuuksia jotka kuuluvat osaksi toimivaa nykyaikaista hr-järjestelmää. Selkeä tarve paremmalle suunnittelu- ja raportointityökalulle on ollut havaittavissa jo jonkin aikaa ja nyt siihen on saatavilla uuden sukupolven ratkaisu.

Seuraajasuunnittelu ja organisaatiomuutokset tuottavat haasteita

Kaksi suurinta ongelmakohtaa hr:n suunnittelutyössä tuntuvat olevan kunnollisen ja helppokäyttöisen raportoinnin puuttuminen sekä suunnittelutyökalujen heikkous. Suunnittelutyökaluista seuraajasuunnittelu sekä organisaatiomuutosten järjestely ovat varsinkin isommissa yrityksissä tarpeellisia. Molempien kohdalla välineet ja keinot ovat jo pitkään olleen liian kankeita sekä vanhoja jotta ne vastaisivat nykypäivän tarpeisiin. Uuden sukupolven hr-ratkaisussa suunnittelu- ja muutosprojekteille on luotu omat toiminnallisuudet joiden avulla tulevaisuuden muutoksien suunnitteleminen onnistuu helposti. Suunnittele ja varaudu muutoksiin hyvissä ajoin etukäteen.

Monipuolinen raportointi helpottaa HR:n työtä

Eniten hukkaan heitettyä aikaa kuluu erilaisten raporttien kokoamiseen. Johdolle, esimiehille, tiiminvetäjille ja kehitystyöhön tarvittavien raporttien kerääminen/tilaaminen ja koostaminen on perinteisesti syönyt huomattavan paljon hr:n työaikaa. Uuden sukupolven hr järjestelmässä raportointia on helpotettu ja se on tuotu kaikkien saataville. Erilaiset mittaristot tuovat selkeästi esiin tärkeimpiä tunnuslukuja samalla kun tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat raportit aiheesta kuin aiheesta ovat helposti muokattavissa sekä siirrettävissä exceliin yhdellä klikkauksella.

Nyt on korkea aika luopua raportointihässäkästä ja tutustua Solaforcen uuden sukupolven hr-järjestelmään, jonka uusia ominaisuuksia on kehitetty yhteistyössä hr-ammattilaisten kanssa palvelemaan nykypäivän henkilöstöjohtamista.

Modernista hr-ratkaisusta on moneksi. Päivittäisessä käytössä johtamisen ja seurannan välineenä sekä pidemmän aikavälin suunnittelun tukemisessa sen avulla pystytään helpottamaan esimiestyön haasteita. 

Päivittäin käytössä

Esimiehen ja hr:n päivittäinen työkalu on suunniteltu nimenomaan heidän tarpeitaan ajatellen, ei sivutuotteena jollekin toiselle tuotteelle. Päivittäin käytössä olevalle hr-järjestelmälle on tärkeää, että se tukee yrityksen strategian mukaista henkilöstöjohtamista ja jalkauttaa strategiaa osaksi päivittäistä työtä. Käyttö lisääntyy ja monipuolistuu kun toimivuus on taattu kaikissa päätelaitteissa, halutuilla kielillä kaikkialla maailmassa.

Suunnitte, seuraa ja raportoi

Esimiehen ja hr:n näkökulmasta nopean yleiskuvan saaminen on ehdottoman tärkeää. Siksi modernissa ratkaisussa on kehitetty varta vasten eri käyttäjäryhmille suunniteltuja mittaristoja, jotka antavat yhdellä vilkaisulla kokonaiskuvan tilanteesta ja mahdollistavat syventymisen aiheeseen laajemman raportoinnin avulla.

Hinnoittelu yllättää – positiivisesti!

Voisi luulla, että modernin hr-järjestelmän hinta on huima, kun yhdessä paketissa saa mm. rekrytoinnin, henkilötietojärjestelmän, seuraajasuunnittelun, suorituksen ja kehittymisen hallinnan työkalut, käyttäjäkohtaiset mittaristot sekä kattavan ja monipuolisen raportoinnin. Hinta kuitenkin yllättää – positiivisesti! Tutustu uuden sukupolven hr-ratkaisuun ja huomaa sen edut verrattuna vanhoihin järjestelmiin.

Lue lisää siitä kuinka moderni hr-järjestelmä muuttaa yrityksesi henkilöstöjohtamista.

© 2023 Solaforce
Soita