6.4.2016

Innovaatioiden ja kehityksen jalanjäljissä monet yritysten käyttämistä järjestelmistä ovat kokeneet suuriakin muutoksia viime vuosien aikana. Mobiiliratkaisujen yleistyminen, käyttäjäystävällinen suunnittelu sekä entistä monipuolisemmat ominaisuudet ovat lisänneet painetta tehdä valintoja käytettävien järjestelmien suhteen. Yksi suurimmista uudistujista on perinteinen hr-järjestelmä.

Nopea käyttöönotto ja alhaisemmat kustannukset

Perinteiset järjestelmähankkeet ovat olleet pitkiä, aikaa ja resursseja vaativia projekteja joiden lopputuloksesta ovat hyötyneet vain harvat. Uuden teknologian avulla moderni hr pilvipalvelu on helppo ottaa käyttöön nopeasti ilman pitkiä käyttöönottoprojekteja. Kustannusten aleneminen näkyy jo käyttöönottohinnoissa sekä myös vuosimaksujen tuntuvana alenemisena. Alhaisemmat kustannukset eivät kuitenkaan tarkoita huonompia tai heikompia ominaisuuksia. Päinvastoin! Uudet ominaisuudet erilaisine tunnuslukumittaristoineen ja laajoine raportointimahdollisuuksineen tuovat HR:n nopeasti digitalisaation kärkeen.

Mitä seuraavaksi? HR:n tulevaisuus digitalisoituvassa työympäristössä

Suurimmat ja merkittävimmät muutokset koetaan tiedon määrässä sekä sen hyödynnettävyydessä. Aidosti käyttäjiään palveleva hr-järjestelmä tuo uudenlaista virtaa perinteisenä koettuun HR:ään. Tiedon ja sen analysoinnin kautta HR nousee entistä vahvemmin osaksi yrityksen päätöksentekoa sekä tulevaisuuden suunnittelua.

Olisiko yrityksenne aika tutustua uuden sukupolven hr-ratkaisuun ja sen mahdollisuuksiin? 

© 2023 Solaforce
Soita