18.4.2023

Hajautettu HR-tieto, raportoiminen ja analysoiminen – Kuinka käsitellä HR master dataa fiksusti ja tehokkaasti.

Onko organisaatiossanne HR-järjestelmää käytössä? Palveleeko se juuri teidän tarpeitanne helpottamalla raportointia ja tukemalla johtamista? Valitettavan usein kuulee, että käytössä on useita järjestelmiä, joissa hallitaan kaikkia työsuhteen, henkilön, osaamisen ja kehittymisen tietoja, mutta kokonaiskuvaa ei oikein saada muodostettua ja käyttötavatkin ovat kirjavia.

Keskitetty tiedonhallinta ja yhdenmukaiset toimintatavat mahdollistava HR-järjestelmä pitää huolen siitä, että tiedot pysyvät ajan tasalla ja niitä käsitellään aina samalla tavalla. Näin saadaan tuotettua laadukasta HR-dataa, jonka pohjalta myös raportoiminen ja tiedon analysoiminen onnistuvat helposti.

Eikä unohtaa voi myöskään automatisointia. Erityisesti esihenkilöiden käytön tukeminen on monelle organisaatiolle avainkysymys, jonka avulla pystytään luomaan yhtenäisiä johtamiskäytäntöjä (kuten esimerkiksi yhdenmukaiset kehityskeskustelut) ja nostamaan tärkeitä avainlukuja sekä raportteja tukemaan esihenkilöiden työtä ihan päivittäin. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee aidolla tiedolla johtamista ja automatisointia.

© 2023 Solaforce
Soita