EVÄSTEET JA TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 30.10.2018

EVÄSTEET

Käytämme sivustolla evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käytön yksilöimiseksi. Selaamalla verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön ja tietojen tallentamisen.

Mitä evästeet ovat?

Kuten monet muutkin verkkosivut, verkkosivumme hyödyntävät evästeitä ja muita vastaavia, joilla voidaan kerätä tietoa sivun käyttäjästä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa laitteellesi. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja.

Mihin evästeitä käytetään?

Käytämme evästeitä ymmärtääksemme käyttäjiämme paremmin. Evästeet mahdollistavat käyttäjän yksilöimisen niin, että voimme seurata käyttäytymistä sivustolla. Käyttäjätietoja käytämme sivuston kehittämisen apuna. Evästeiden avulla voimme selvittää sivujemme suosituimmat osiot, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka pitkään. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi palveluiden tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Solaforcen tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa tai tietoverkoissa.

Käytämme evästeitä verkkosivujen kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä kuten siirrytty verkkosivullemme. Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi luomalla erilaisia kohderyhmiä.

Mitä tietoja keräämme evästeiden avulla?

Keräämme evästeiden avulla esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • Sivu, palvelin ja verkkotunniste, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Laitteen tai käyttäjän yksilöivät tunnisteet
 • Sijaintitiedot, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Kolmansien osapuolten verkkosivut ja evästeet sekä yhteisöliitännäiset

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkosivuille, palveluihin sekä kolmansien osapuolten ns. yhteisöliitännäisiä kuten Facebookin tykkää-painike. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.

Mitä jos et hyväksy evästeiden käyttöä?

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksia muuttamalla tai lopettamalla sivuston käytön. Evästeiden vastaanottamisen lopettaminen voi kuitenkin aiheuttaa puutteita joissakin sivuston toiminnallisuuksissa, eikä se siksi ole suositeltavaa.

 


TIETOSUOJASELOSTE

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista tällä sivulla, josta löydät aina viimeisimmän version selosteesta.

Rekisterinpitäjät

Solaforce Oy (Y-tunnus: 2617406-8)

Linnoitustie 4A, 02600 Espoo, Finland

+358 (0)40 501 8251, info(a)solaforce.com

Rekisteriasioiden yhteystiedot

Tietosuojaan liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä info(a)solaforce.com

Rekisterin nimi

Markkinointi- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ja -palveluiden hallintaan, asiakasviestintään ja asiakasluettelon ylläpitämiseen.

Henkilötietojen käyttötarkoituksia on rekisterinpitäjän ja asiakkaan (ml. potentiaaliset asiakkaat) välisten asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi, tilastointi, asiakasviestintä, tapahtumien järjestäminen, asiakaskokemusmittauksien tekeminen, asiakkaan käyttäjien tunnistaminen, käyttäjähallinta ja virhetilanteiden selvitys sähköisissä palveluissa sekä ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitaminen. Lisäksi henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin (ml. sähköiset uutiskirjeet), verkkomainonnan kohdentamiseen ja profilointiin, rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja suunnittelemiseen.

Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät         

Rekisterinpitäjän nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden päättäjät ja kontaktihenkilöt sekä uutiskirjeiden tilaajat. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • etunimi
 • sukunimi
 • asema organisaatiossa (titteli)
 • asiointikieli
 • yritys
 • yrityksen osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistuminen tapahtumiin)
 • sähköisten palveluiden käyttöä koskevat tiedot (esimerkiksi selailu- ja hakutiedot, IP-osoitteet sekä evästeet)
 • suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot
 • mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse, verkossa, tapaamisissa sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana.  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisia alihankkijoita tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen, jolloin palveluntarjoajat toimivat rekisterinpitäjän lukuun. Alihankkijoihin eli henkilötietojen vastaanottajaryhmiin kuuluvat esimerkiksi markkinointi- ja viestintätoimistot ja tapahtumanjärjestäjät.  Rekisterinpitäjä vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Rekisterinpitäjä varmistaa alihankkijoiden kanssa tehtävin tietojenkäsittelysopimuksin näiden tahojen sitoutumisen rekisteröityjen henkilötietojen suojaamiseen tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Rekisterinpitäjä voi lisäksi luovuttaa rekisteröityjen yhteystietoja liiketoimintansa harjoittamisessa käyttämilleen alihankkijoilleen palveluiden markkinoimiseksi.

Jos osaa tämän selosteen mukaisista henkilötiedoista käsitellään EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, rekisterinpitäjä on huolehtinut siitä, että sen alihankkija kuuluu Privacy Shield -suojajärjestelmän tai muun vastaavan järjestelyn piiriin (esim. EU:n komission mallisopimuslausekkeet).

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika        

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tämän rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Päättäjien henkilötietoja säilytetään suoramarkkinointitarkoituksia varten pysyvästi lain sallimissa puitteissa. Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet     

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen info(a)solaforce.com. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa osoitteeseen info(a)solaforce.com tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Selosteen saatavuus           

Tämä tietosuojaseloste kulloinkin voimassaolevan sisältöisenä on saatavilla osoitteessa https://www.solaforce.com/evasteet-ja-tietosuojaseloste.

© 2024 Solaforce
Soita