Automatisoitua älykkyyttä kokonaisvaltaisella HR-järjestelmällä

Solaforcen moderni HR-järjestelmä palvelee koko organisaatiota. Järjestelmässä toimiva tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat uusia toimintatapoja. Järjestelmän käyttö itsepalveluna lisää miellyttävää käyttäjäkokemusta, tuo läpinäkyvyyttä ja lisää luotettavuutta. Data pysyy ajan tasalla.

HR-järjestelmä

Digitalisoi HR-järjestelmäsi ja pääse eroon exceleistä!

Uniikissa esimiesten työtilassa esimiehet voivat muutamalla klikkauksella tuottaa raportteja esimerkiksi yksikkönsä koulutuspäivistä ja poissaoloista. Analytiikka kytkeytyy raportointiin. Järjestelmä lähettää automaattisia muistutuksia ja hälytyksiä.

HR-yksikkö pääsee eroon exceleistä ja kortistoista sekä pystyy automatisoimaan toimintansa. Digitaalinen järjestelmä yhdistää sitouttamisen, työhyvinvoinnin, kulttuurin rakentamisen ja suorittamisen.

Solaforce HCM kattaa koko työsuhteen elinkaaren rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Liittymät on helppo rakentaa muihin tarvittaviin tietojärjestelmiin valmiiden tuotteistettujen integraatiorajapintojen avulla esimerkiksi palkkahallintoon ja työajan seurantaan.

Tablet_organization

EDISTYKSELLISIÄ OMINAISUUKSIA

people

Henkilöt

Itsepalvelulla positiivinen käyttäjäkokemus reaaliajassa

Työntekijäkokemuksen rakentaminen digitalisaation avulla on entistä tärkeämpää. Solaforcen HCM-järjestelmää voivat kaikki käyttäjät käyttää itsepalveluna millä päätelaitteella tahansa 24/7. Jokainen käyttäjä näkee esimerkiksi omat perus- ja koulutustiedot, poissaolot, lomat sekä kirjatut kehityskeskustelut. Järjestelmässä on helppo tehdä loma-anomuksia ja nähdä jäljellä olevat lomapäivät. Itsepalvelun ansiosta data on ajan tasalla ja HR-yksikön aikaa säästyy strategisiin tehtäviin. Itsepalvelu tuo läpinäkyvyyttä prosesseihin ja lisää avoimuutta sekä luottamusta.

development

Kehittyminen

Hallitse helposti osaamistietoja ja kehityssuunnitelmia

Liiketoimintojen osaamisvaatimukset saattavat muuttua nopeastikin. Solaforcen järjestelmässä on helppo hallinta osaamis- ja koulutustietoja sekä kehityssuunnitelmia. Jokainen työntekijä pystyy itse päivittämään perustietonsa esimerkiksi koulutuksestaan, käymistään sisäisistä ja ulkoisista koulutuksista sekä muusta osaamisestaan. Järjestelmässä voidaan laatia tavoitetasoja eri osaamisalueille ja tehdä niille kehittymissuunnitelma sekä urapolkuja. Esimiehet ja HR-yksikkö saavat näppärästi raportteja tiimiensä ja koko yrityksen kehittymissuunnitelmista.

performance

Suoritus

Aseta ja seuraa tavoitteita sekä työhyvinvointia

Tavoitteiden asettamista ja suoritusten seurantaa voi helposti monitoroida Solaforcen HR-järjestelmässä. Työntekijä ja esimies voivat käydä tavoite- ja suorituskeskusteluja helposti ja käyttää niitä arviointikeskustelujen pohjana. Myös tavoitteiden tuominen osaksi päivittäistä tekemistä onnistuu aiempaa helpommin. Yritykset kilpailevat työntekijöistä ja esimiestyön arvioinnin merkitys kasvaa.

Työhyvinvoinnin seuraaminen fiilis- ja pulssimittareiden avulla antaa arvokasta lisätietoa yrityksen henkilöstöjohtamiseen.

analytics

Raportit

Tiedon yhdistely ja tulkinta helposti eri organisaatiotasoilla

Solaforcen raportointitoiminto kytkeytyy analytiikkaan ja saat muutamalla klikkauksella erilaisia raportteja graafiseen muotoon. Eri käyttäjäprofiileilla voidaan laatia erilaisia raportteja, esimerkiksi esimiehet voivat koota raportteja tiimin jäsenistä, poissaoloista ja koulutuspäivistä. HR-yksikkö saa muutamalla klikkauksella käyttöönsä muun muassa tiedot henkilöstön maantieteellisestä jakautumisesta, ikärakenteesta, vaihtuvuudesta, palkkamuutoksista, poissaoloista ja avoimista positioista.

Ajantasaisen datan ansioista erilaisia raportteja pystytään helposti keräämään, tulkitsemaan ja koostamaan visuaalisesti esittävään muotoon päätöksenteon pohjaksi ja tueksi.

recruiting

Rekrytointi

Rekrytointiprosessin keskitetty hallinta ja automatiikka sujuvasti

Rekrytointiluvat, hakemukset ja niiden käsittelyt ovat kätevästi koottuna yhdessä paikassa. Rekrytointiporttaali voidaan muokata yrityksen visuaalisen ilmeen mukaisesti ja käyttää yritysbrändin rakentamisen apuna. Järjestelmä lähettää automaattiset viestit hakijoille prosessin eri vaiheissa ja ilmoittaa käyttäjälle GDPR-vaatimusten mukaisista rekistereiden säilyttämisrajoista.

planning

Suunnittelu

Ura- ja seuraajasuunnittelu ennakoidusti eri strategiavalintoihin

Järjestelmässä on kattava osaamispohjainen ura- ja seuraajasuunnittelutoiminto. Organisaatiota voidaan tarkastella erilaisten strategiavaihtoehtojen pohjalta ja löytää mahdolliset pullonkaulat sekä osaamisvajeet. Järjestelmässä voidaan havainnollisesti esittää seuraajasuunnittelu eri organisaatiotasoilla ja tehdä tarvittavat koulutussuunnitelmat.

EDUT

 • Tehostaa työntekoa

  Automatisoi prosessit, poistaa manuaaliset rutiinit ja tehostaa työntekoa

 • Moderni, uusinta teknologiaa

  Ennustavaa analytiikkaa ja tekoälyä. Pilvipalveluna uuden sukupolven ratkaisu, jossa käyttöliittymä on selkeä ja intuitiivinen.

 • Eroon exceleistä

  Edistyksellinen raportointi- ja analysointityökalu

 • Käytössä 24/7

  Ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumaton. Itsepalvelu kaikille käyttäjille 24/7 myös mobiilisti.

 • Yhdistettävyys

  Integroituu osaksi muita järjestelmiä valmiiden integraatiorajapintojen avulla. Helppo ylläpitää ja päivittää.

 • Toimialariippumaton

  Soveltuu kaikille toimialoille, skaalautuu yrityksen koon mukaan.

 • Kansainvälinen

  Käytettävissä kotimaan markkinoilla ja globaalisti toimivissa yrityksissä 17 eri kielellä.

 • Edelläkävijä

  Jatkuva kehitystahti, jotta asiakkaamme saisivat aina parhaan palvelun.

 • Turvallinen

  Kansainväliset turvallisuusstandardit täyttävä, kokonaisvaltainen ratkaisu vaativaan ja laajaan käyttöön. Täyttää GDRP-vaatimukset.

Phones

Hinnoittelu

Selkeä hinnoittelu ja nopea käyttöönotto

Solaforce HCM -ratkaisun hinnoittelu perustuu asiakasyrityksemme henkilöstön määrään ja valittuun palvelutasoon. Ratkaisumme perusta on, että erillisiä laite- tai ohjelmistoinvestointeja ei tarvita, vaan asiakkaamme pääsevät aloittamaan käytön tarvittaessa vaikka seuraavana päivänä.

Asiakkaanamme pääset aina käyttämään uusimpia päivityksiä ilman erillisiä päivityskuluja. Solaforce HCM -ratkaisu on laadukas, suorituskykyinen ja kustannustehokas vaihtoehto kaikkiin yrityksen henkilöstöhallinnon tarpeisiin.

Palvelut

Järjestelmämme edistyksellisen automatiikan ansiosta asiakaspalveluhenkilömme pystyvät tuottamaan palvelumme nopeasti ja tehokkaasti. Varmistamamme, että järjestelmämme käyttö on helppoa ja käytännöllistä. Palvelumme ovat kaikkien asiakkaidemme käytettävissä.

Konsultointi ja integraatiot

Erityisesti palvelun käyttöönoton yhteydessä tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta konsultaatioon, jonka avulla pystytään varmistamaan paras käyttökokemus jokaisessa tapauksessa. Asiantuntevat tekijämme auttavat mielellään asiakkaitamme pääsemään parhaaseen mahdolliseen tulokseen ja käyttökokemukseen ohjelmiston kanssa konsultoinnin kautta.

Onnistunut ja tehokas käyttö auttaa asiakkaitamme kehittämään omaa toimintaansa paremmaksi ja ottamaan kaiken irti palvelusta.

Integraatiot asiakkaan muihin käytössä oleviin ohjelmiin onnistuvat valmiiden integraatiorajapintojen avulla helposti ja nopeasti. Yhteinen tahtotilamme asiakkaiden kanssa on, että mitä paremmin he pystyvät Solaforce HCM-palvelua hyödyntämään osana jo olemassa olevia järjestelmiä, sitä paremmin asiakkaamme palvelusta hyötyvät.

Koulutus

Koulutamme asiakkaamme, jotta käyttäminen olisi sujuvaa alusta alkaen. Tarjoamme myös mahdollisuutta lisäkoulutukseen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Asiantuntevat kouluttajamme järjestävät koulutukset, jonka aikana käydään kaikki ratkaisun käyttöön ja toiminnallisuuteen liittyvät asiat yhdessä läpi. Helppokäyttöinen palvelu ja intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistavat käytön täydellä laajuudella myös ilman koulutuksia. Kysy lisäkoulutusmahdollisuuksista omalta asiakasvastaavaltasi.

© 2019 Solaforce
Soita