HR-järjestelmä tuo automatisoitua älykkyyttä

Solaforcen moderni HR-järjestelmä palvelee koko organisaatiota. Järjestelmässä toimiva tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat uusia toimintatapoja. HR-järjestelmän käyttö itsepalveluna lisää miellyttävää käyttäjäkokemusta, tuo läpinäkyvyyttä ja lisää luotettavuutta. Data pysyy ajan tasalla.

HR automatisoi prosessit_HR-järjestelmä Solaforce

Uusi HR-järjestelmä ja pääset eroon exceleistä!

Uniikissa esimiesten työtilassa esimiehet voivat muutamalla klikkauksella tuottaa raportteja esimerkiksi yksikkönsä koulutuspäivistä ja poissaoloista. Analytiikka kytkeytyy raportointiin. Järjestelmä lähettää automaattisia muistutuksia ja hälytyksiä.

HR-yksikkö pääsee eroon exceleistä ja kortistoista sekä pystyy automatisoimaan toimintansa. Digitaalinen HR-järjestelmä yhdistää sitouttamisen, työhyvinvoinnin, kulttuurin rakentamisen ja suorittamisen.

Solaforce HCM kattaa koko työsuhteen elinkaaren rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Liittymät on helppo rakentaa muihin tarvittaviin tietojärjestelmiin valmiiden tuotteistettujen integraatiorajapintojen avulla esimerkiksi palkkahallintoon ja työajan seurantaan.

Laptop_mac_performance_small

EDISTYKSELLISIÄ OMINAISUUKSIA

Henkilötiedot yhdessä paikassa

Tiedot pysyvät ajan tasalla koko työsuhteen elinkaaren ajan
Koko työsuhteen elinkaari rekrytoinnista  päättymiseen yhdessä paikassa. Tallenna tiedot kerran, integraatiot hoitavat tiedon eteenpäin. Työsuhteen dokumentit ja lomakkeet sekä sähköinen allekirjoitus (esimerkiksi työsopimuksille) samassa järjestelmässä. Toimii itsepalveluna kaikilla päätelaitteella 24/7. Jokainen käyttäjä näkee omat tiedot, poissaolot sekä kirjatut kehityskeskustelut. Järjestelmässä on helppo tehdä loma-anomuksia ja nähdä jäljellä olevat lomapäivät. Lisää läpinäkyvyyttä prosesseihin ja avoimuutta sekä luottamusta automaattisten hyväksymisketjujen avulla.

hr-järjestelmä digitaalisena kokonais palveluna kaikkiin tarpeisiin
työajanseuranta_HR-järjestelmässä

Työajanseuranta HR-järjestelmässä

Seuraa työajan kertymistä, jakautumista tai käytä laskutuksenpohjana
HR-järjestelmän sisällä toimiva oma työajanseuranta, SolaTime, mahdollistaa monipuolisen työajanseurannan osana HR-järjestelmää. Käyttötapoja on monia ja asiakkaamme käyttävät SolaTimea monin eri tavoin. SolaTime toimii osana Solaforcen HR-järjestelmää, jolloin erillisiä muita järjestelmiä ei tarvita. Kirjaukset onnistuvat kaikissa päätelaitteissa helposti ja nopeasti.

Esimiesten ja HR:n muokattavat työtilat

Toistuvien rutiinien automatisoiminen sekä raportoinnin helpottaminen vapauttavat esimiesten ja HR:n aikaa
Käytä valmiita työtiloja tai muokkaa itsellesi juuri tarpeitasi vastaava työtila, jossa pystyt tekemään keskitetysti asioita sekä näkemään yhdellä silmäyksellä kaikki tarvittavat raportit ja mittarit. Esimiehille työkaluja mm. palkkakierroksen pitämiseen, poissaolojen havainnointiin sekä osaamisten seuraamiseen. HR:lle tärkeitä mittareita mm. vaihtuvuuteen, henkilöstöjakaumaan ja kehityskeskusteluiden etenemisen seuraamiseen.

työtila_dashboard_esimiehille_hr-järjestelmä
kehittyminen ja suoritus HR-järjestelmä ratkaisussa lisäävät automaatiota

Kehittyminen ja suoritus

Hallitse osaamisia, kehityssuunnitelmia sekä tavoitteita
Solaforcen HR-järjestelmässä on helppo hallita osaamis- ja koulutustietoja sekä kehityssuunnitelmia. Yhdessä paikassa kaikki perustiedot niin koulutuksesta, käydyistä sisäisistä ja ulkoisista koulutuksista että muista osaamisista. Määrittele tavoitetasoja eri osaamisalueille ja tee kehittymissuunnitelmia sekä urapolkuja. Esimiehet ja HR-yksikkö saavat nopeasti raportteja tiimiensä ja koko yrityksen kehittymissuunnitelmista. Tavoitteiden asettamista ja suoritusten seurantaa voi helposti monitoroida HR-järjestelmässä. Työntekijä ja esimies voivat käydä tavoite- ja suorituskeskusteluja helposti.

Laaja ja kattava raportointi

Tiedon yhdistely ja tulkinta helposti eri organisaatiotasoilla
Valmiit raporttipohjat, joita käyttäjä voi muokata sekä suodattaa, mahdollistavat helpon raportoinnin. Saat muutamalla klikkauksella  raportteja myös graafiseen muotoon, mikä helpottaa tietojen esittämistä. Käyttäjäprofiileilla voidaan laatia erilaisia raportteja, esimerkiksi esimiehet voivat koota raportteja tiimin jäsenistä, poissaoloista ja palkitsemisesta. HR-yksikkö saa käyttöönsä muun muassa tunnuslukuja vaihtuvuudesta, palkkamuutoksista, poissaoloista ja kehittymisestä. Koulutuspäivien määrä, osaamisvajeet sekä lukuisat muut raportit löytyvät valmiina.

HR-järjestelmä kaikkiin liiketoiminnan tarpeisiin
rekrytointi ja perehdyttäminen osana HR-järjestelmää

Rekrytointi ja perehdyttäminen

Rekrytointiprosessin hallinta ja automatiikka sujuvasti
Automatisoitu rekrytointiluvan hakeminen, hakemukset ja niiden käsittelyt ovat kätevästi koottuna yhdessä paikassa. Automaattiset massaviestit hakijoille ja GDPR-vaatimusten mukaiset rekisterien säilyttämisrajat sisäänrakennettuina.
Perehdytystehtävien hallinta ja seuranta automaattisten tehtävälistojen kautta pitää huolen uusien työntekijöiden toivottamisesta tervetulleeksi taloon. Myös poislähtijöiden lähtöhaastattelut työsuhteen päättyessä hoituvat järjestelmän kautta.

Suunnittelu ja Talent Management

Ura- ja seuraajasuunnittelu ennakoidusti eri strategiavalintoihin
Järjestelmässä on kattava osaamispohjainen ura- ja seuraajasuunnittelutoiminto. Organisaatiota voidaan tarkastella erilaisten strategiavaihtoehtojen pohjalta ja löytää mahdolliset pullonkaulat sekä osaamisvajeet. Kyvykkyyksienhallinta (talent management) onnistuu järjestelmässä ja yhdistyy saumattomasti kehitys- ja koulutussuunnitelmaan.

laptop_custom startpage_3
SolaSurvey_fiilismittari_henkilöstö pulssi

Työtyytyväisyys- ja fiilismittarit

Kyselytyökalulla toteutat kaikki kyselyt 
Helppo SolaSurvey-työkalu kaikkiin sisäisiin kyselyihin niin palaute- ja työtyytyväisyyskyselyihin kuin virkistyspäivän ohjelmanumeroon liittyen. Osoita kyselyitä kaikille tai vain halutuille yksiköille tai henkilöille. Vastaaminen on helppoa ja nopeaa, vaikkapa mobiilissa. Saat vastauksista graafisia ja helposti eteenpäin esitettäviä ja jaettavia tuloksia. Työhyvinvoinnin seuraaminen fiilis- ja pulssimittareiden avulla antaa arvokasta lisätietoa. 

Organisaatio yhdessä paikassa

Visuaalisesti yhdessä paikassa koko organisaatio, juuri niin kuin haluatte
Luo, muokkaa ja päivitä organisaatiota tarpeen mukaan. Solaforcen HR-järjestelmässä organisaation ylläpitäminen on helppoa, jolloin se pysyy ajan tasalla. Visuaalisesti tarkasteltava organisaatiopuu on käytettävissä esim. raportointiin ja esityksiin. 

Talent management_HR-järjestelmä_seuraajasuunnittelu

HR-JÄRJESTELMÄN EDUT

 • Tehostaa työntekoa

  Automatisoi prosessit, poistaa manuaaliset rutiinit ja tehostaa työntekoa

 • Moderni, uusinta teknologiaa

  Ennustavaa analytiikkaa ja tekoälyä. Pilvipalveluna uuden sukupolven ratkaisu, jossa käyttöliittymä on selkeä ja intuitiivinen.

 • Eroon exceleistä

  Edistyksellinen raportointi- ja analysointityökalu

 • Käytössä 24/7

  Ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumaton. Itsepalvelu kaikille käyttäjille 24/7 myös mobiilisti.

 • Yhdistettävyys

  Integroituu osaksi muita järjestelmiä valmiiden integraatiorajapintojen avulla. Helppo ylläpitää ja päivittää.

 • Toimialariippumaton

  Soveltuu kaikille toimialoille, skaalautuu yrityksen koon mukaan.

 • Kansainvälinen

  Käytettävissä kotimaan markkinoilla ja globaalisti toimivissa yrityksissä 17 eri kielellä.

 • Edelläkävijä

  Jatkuva kehitystahti, jotta asiakkaamme saisivat aina parhaan palvelun.

 • Turvallinen

  Kansainväliset turvallisuusstandardit täyttävä, kokonaisvaltainen ratkaisu vaativaan ja laajaan käyttöön. Täyttää GDRP-vaatimukset.

SolaSurvey_fiilismittari_henkilöstö pulssi

Hinnoittelu - HR-järjestelmä

Selkeä hinnoittelu ja nopea käyttöönotto

Solaforcen HR-ratkaisun hinnoittelu perustuu asiakasyrityksemme henkilöstön määrään ja valittuun palvelutasoon. Ratkaisumme perusta on, että erillisiä laite- tai ohjelmistoinvestointeja ei tarvita, vaan asiakkaamme pääsevät aloittamaan käytön tarvittaessa vaikka seuraavana päivänä.

Asiakkaanamme pääset aina käyttämään uusimpia päivityksiä ilman erillisiä päivityskuluja. Solaforcen HR-järjestelmä on laadukas, suorituskykyinen ja kustannustehokas vaihtoehto kaikkiin yrityksen henkilöstöhallinnon tarpeisiin.

Palvelut ja HR-järjestelmä

Järjestelmämme edistyksellisen automatiikan ansiosta asiakaspalveluhenkilömme pystyvät tuottamaan palvelumme nopeasti ja tehokkaasti. Varmistamamme, että järjestelmämme käyttö on helppoa ja käytännöllistä. Palvelumme ovat kaikkien asiakkaidemme käytettävissä.

Konsultointi ja integraatiot

Erityisesti palvelun käyttöönoton yhteydessä tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta konsultaatioon, jonka avulla pystytään varmistamaan paras käyttökokemus jokaisessa tapauksessa. Asiantuntevat tekijämme auttavat mielellään asiakkaitamme pääsemään parhaaseen mahdolliseen tulokseen ja käyttökokemukseen ohjelmiston kanssa konsultoinnin kautta.

Onnistunut ja tehokas käyttö auttaa asiakkaitamme kehittämään omaa toimintaansa paremmaksi ja ottamaan kaiken irti palvelusta.

Integraatiot asiakkaan muihin käytössä oleviin ohjelmiin onnistuvat valmiiden integraatiorajapintojen avulla helposti ja nopeasti. Yhteinen tahtotilamme asiakkaiden kanssa on, että mitä paremmin he pystyvät Solaforce HCM-palvelua hyödyntämään osana jo olemassa olevia järjestelmiä, sitä paremmin asiakkaamme palvelusta hyötyvät.

Koulutus

Koulutamme asiakkaamme, jotta käyttäminen olisi sujuvaa alusta alkaen. Tarjoamme myös mahdollisuutta lisäkoulutukseen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Asiantuntevat kouluttajamme järjestävät koulutukset, jonka aikana käydään kaikki ratkaisun käyttöön ja toiminnallisuuteen liittyvät asiat yhdessä läpi. Helppokäyttöinen palvelu ja intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistavat käytön täydellä laajuudella myös ilman koulutuksia. Kysy lisäkoulutusmahdollisuuksista omalta asiakasvastaavaltasi.

© 2021 Solaforce
Soita