Moderni HR-järjestelmä, joka automatisoi koko työsuhteen elinkaaren

Digitalisoi HR-järjestelmäsi ja johda aidolla tiedolla!

Uuden sukupolven moderni HR-järjestelmä vastaa liiketoiminnan HR-tarpeisiin koko työsuhteen elinkaaren hallinnassa.

Autamme yrityksiä toimimaan sujuvammin ja tehokkaammin!

Moderni HR-järjestelmämme hyödyntää markkinoiden kehittyneintä teknologiaa: vapauta aikaasi rutiineista strategiseen työskentelyyn ja liiketoimintojen tukemiseen.

Solaforcen HR-järjestelmän avulla automatisoit rekrytointia, perehdytystä, koulutuksia ja useita muita HR:n prosesseja. Ennustava analytiikka tuo entistä laajempia ja tarkempia raportteja HR:n ja johdon käytettäväksi. Helppokäyttöiset mittaristot ja työtilat tuovat ajankohtaista tietoa siitä mitä yrityksessä tapahtuu.

Solaforce HR-järjestelmä moderneilla toiminnallisuuksilla

Moderni HR-järjestelmä skaalautuu yrityksesi muuttuviin tarpeisiin. Nyt ja tulevaisuudessa.

Solaforcen HR-järjestelmässä henkilöstöhallinnon eri osa-alueet yhdistyvät yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Nauti sujuvasta käyttäjäkokemuksesta myös itsepalveluna – esihenkilöille, työntekijöille ja HR-yksikölle.

“Käyttäjäkokemus kaikissa ryhmissä on ollut positiivista ja olemme saaneet innostunutta palautetta läpi organisaation.”

”Solaforcen ammattitaito ja osaaminen ovat huippuluokkaa.”

”Sitoutuneisuus projektiin ja projektijohtaminen on korkealla tasolla, selkeät aikataulut ja projektimallit mahdollistivat onnistuneen projektin molemmin puolin!”

Kaikki tiedot yhdessä paikassa

Tiedot pysyvät ajan tasalla koko työsuhteen elinkaaren ajan
Koko työsuhteen elinkaari rekrytoinnista aina päättymiseen yhdessä paikassa. Automaattiset perehdytystoiminnot tuovat helpotusta HR:lle ja esimiehille. Työmäärä vähenee, kun kaiken tiedon voi tallentaa kerran ja integraatiot hoitavat tiedon eteenpäin tarvittaviin järjestelmiin. Toimii itsepalveluna kaikilla päätelaitteella 24/7, juuri siellä missä tarvitaan, kaikkialla maailmassa. Lisää läpinäkyvyyttä prosesseihin ja vapauttaa aikaa automatisoinnin avulla. 

HR-järjestelmä valinta ja hankinta
Solaforce HR-järjestelmä mobiilisti kaikkialla

Työajanseuranta HR-järjestelmässä 

Seuraa työajan kertymistä, jakautumista tai käytä laskutuksenpohjana
HR-järjestelmän sisällä toimiva oma työajanseuranta, SolaTime, mahdollistaa monipuolisen työajanseurannan osana HR-järjestelmää. Käyttötapoja on monia ja asiakkaamme käyttävät SolaTimea monin eri tavoin. SolaTime toimii osana Solaforcen HR-järjestelmää, jolloin erillisiä muita järjestelmiä ei tarvita. Kirjaukset onnistuvat kaikissa päätelaitteissa helposti ja nopeasti.

Esihenkilöiden ja HR:n työtilat

Toistuvien rutiinien automatisoiminen sekä raportoinnin helpottaminen vapauttavat esihenkilön ja HR:n aikaa
Käytä valmiita työtiloja tai muokkaa itsellesi juuri tarpeitasi vastaava työtila, jossa pystyt tekemään keskitetysti asioita sekä näkemään yhdellä silmäyksellä kaikki tarvittavat raportit ja mittarit. Esihenkilöille työkaluja mm. palkkakierroksen pitämiseen, poissaolojen havainnointiin sekä osaamisten seuraamiseen. HR:lle tärkeitä mittareita mm. vaihtuvuuteen, henkilöstöjakaumaan ja kehityskeskusteluiden etenemisen seuraamiseen.

Solaforcen moderni HR-järjestelmä monipuolisilla toiminnallisuuksilla
solaforce HCM HR-järjestelmä mobiilissa

Työkalu tyytyväisyys- ja fiiliskyselyihin 

Kyselytyökalulla toteutat kaikki kyselyt ja keräät palautetta
Helppo SolaSurvey-työkalu kaikkiin sisäisiin kyselyihin niin palaute- ja työtyytyväisyyskyselyihin kuin virkistyspäivän ohjelmanumeroon liittyen. Osoita kyselyitä kaikille tai vain halutuille yksiköille tai henkilöille. Vastaaminen on helppoa ja nopeaa. Saat vastauksista graafisia ja helposti eteenpäin esitettäviä ja jaettavia tuloksia. Työhyvinvoinnin seuraaminen fiilis- ja pulssimittareiden avulla antaa arvokasta lisätietoa. Voit myös kerätä palautetta kollegoilta ja tiimiläisiltä sekä jakaa kehuja koko organisaation sisällä.

Raportointi uudelle tasolle

Tiedon yhdistely ja tulkinta helposti läpi organisaation
Kaikki tieto, mitä HR-järjestelmään viedään tulee saada raportoitua. Valmiit raporttipohjat, joita käyttäjät voivat muokata ja suodattaa haluamallaan tavalla, mahdollistavat helpon raportoinnin. Saat muutamalla klikkauksella  raportteja graafiseen muotoon esityksiä varten. Käyttäjäprofiileilla voidaan laatia erilaisia raporttipohjia aina tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi esihenkilöt voivat koota raportteja tiimin jäsenistä, poissaoloista ja palkitsemisesta. HR-yksikkö saa käyttöönsä muun muassa tunnuslukuja vaihtuvuudesta, palkkamuutoksista, poissaoloista ja kehittymisestä. Koulutuspäivien määrä, osaamisvajeet sekä lukuisat muut raportit löytyvät valmiina.

Solaforce HCM reporting_HR-järjestelmä ja raportointi
Solaforce HCM HRIS solution

Moderni HR-järjestelmä skaalautuu yrityksesi muuttuviin tarpeisiin. Nyt ja tulevaisuudessa.

Kansainvälisenä pilvipalveluna toimiva järjestelmämme skaalautuu keskisuurista suuriin, kansainvälisesti toimiviin organisaatioihin. Edistyksellisessä järjestelmässämme henkilöstöhallinnon eri osa-alueet yhdistyvät yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Nauti sujuvasta käyttäjäkokemuksesta myös itsepalveluna – esihenkilöille, työntekijöille ja HR-yksikölle.

Käytettävissä ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta – anna järjestelmän tehdä työtä puolestasi.

Tutustu lisää moderniin HR:n työvälineeseen ja sen edistyksellisiin toiminnallisuuksiin, joiden avulla HR vapauttaa aikaa toistuvilta rutiinitehtäviltä.

Valitse moderni HR-järjestelmä pilvipalveluna


Huomioi järjestelmävalinnassa yrityksen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa

HR-järjestelmän määrittely pohjautuu yrityksen liiketoimintojen tarpeisiin. Valintaa tehdessä on hyvä huomioida niin nykyiset kuin tulevaisuuden tarpeet; tarvittavat kieliversiot ja skaalautuvuus yrityksen kasvusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on hyvä huomioida järjestelmän toiminnallisuudet mm. lomasuunnittelussa, kehityskeskusteluissa sekä ennakoivassa analytiikassa ja raportoinnissa, joiden avulla HR-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.


Lisäarvoa tuovat toiminnollisuudet
- Ennustava analytiikka ja työtilat esimiehille sekä HR-yksikölle

Ennustava analytiikka mahdollistaa sellaisten mittareiden ja muuttujien seuraamisen, joita ei osattu vielä muutama vuosi sitten edes ajatella. Ennustavan analytiikan, SolaIntel, avulla saadaan tukea johtamiseen ja päätöksentekoon niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

HR:n ja esihenkilöiden työtilat tuovat paljon tietoa helposti nähtäville ja mahdollistavat nopean reagoimisen päivittäiseen tekemiseen vaikuttaviin muuttujiin.  HR:n työtilassa on nostettu esiin HR-yksikölle tärkeitä mittareita ja muuttujia. Esihenkilön työtilassa näkee helposti ja nopeasti tiiminsä päivän tapahtumat, suunnittelee ja toteuttaa muutoksia.


Lisää käyttötaajuutta sujuvalla käyttökokemuksella kaikissa päätelaitteissa

Nykypäivänä teknisiltä laitteilta odotetaan toimintavarmuutta ja nopeutta. Tämä pätee myös HR-järjestelmään. Järjestelmän monipuoliset käyttäjäprofiilit takaavat HR-järjestelmän toimivuuden kaikenlaisissa organisaatioissa ja luovat sujuvan käyttökokemuksen kaikille käyttäjille. Järjestelmä toimii myös mobiilisti itsepalveluna ja on aina saatavilla ilman käyttökatkoksia.  Helppokäyttöinen ja intuitiivinen HR-järjestelmä kaikkiin tarpeisiin.


Tarkastele kustannuksia

Järjestelmävalinnassa on hyvä huomioida myös investoinnin kustannusrakenne. Aito pilvipalveluna toimiva HR-järjestelmä tekee hankinnasta ketterää ja kustannustehokasta. Se skaalautuu automaattisesti yrityksen kasvutarpeiden mukaisesti. Aidon pilvipalvelun etuihin kuuluu myös päivitysten jatkuminen tulevaisuudessakin.


Oikein valittu HR-järjestelmä automatisoi prosessit, sitouttaa henkilökuntaa, vapauttaa HR-yksikön aikaa liiketoimintojen tukemiseen ja tuo kustannussäästöjä.

Uutiset

Suorituksen johtaminen HR-järjestelmässä

29.11.2023

Suorituksen johtaminen on monista osa-alueista koostuva kokonaisuus, johon liittyy vahvasti myös osaamisten hallinta ja johtaminen. Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa erilaisia toimintatapoja auttaen näin varmistamaan, että suorituksen…

Lue lisää

Tue tavoite- ja kehityskeskusteluja HR-järjestelmällä

14.11.2023

Tarjoaako nykyinen järjestelmäsi apuvälineitä hallita ja seurata tavoite- ja kehityskeskustelujen etenemistä helposti? Millaisia toiminnallisuuksia modernilla HR-järjestelmällä on tarjota tueksi näihin ja moniin muihin henkilöstöjohtamisen…

Lue lisää

Koko työsuhteen elinkaari yhdessä järjestelmässä

24.10.2023

Parhaimmat hyödyt saadaan, kun HR-järjestelmä tukee henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyöskentelyä kaikissa työsuhteen vaiheissa. Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa monipuolisten toiminnallisuuksien hyödyntämisen läpi työsuhteen.

Moderni…

Lue lisää

Moderni HR-järjestelmä kaikkiin tarpeisiin

Mitä voit odottaa modernilta HR-järjestelmältä?

 

Digitaalisen työympäristön vaatimukset:

Monet yritykset panostavat toiminnan- ja muiden järjestelmien digitalisointiin. HR-yksikön digitalisointi on yhtä tärkeää. HR-yksikön agendan tulisi sisältää suunnitelmat siitä, että miten se tukee yrityksen digitalisaatiota ja miten se itse digitalisoi toimintansa. Modernin HR-järjestelmän odotetaan vastaavan nykyisiin työympäristön mukaisiin vaatimuksiin. HR:n toiminta-alueella vallitsevia trendejä ovat muun muassa digitalisaatio, automatiikka ja analytiikka, työntekijäkokemuksen merkityksen kasvu, työhyvinvointi ja esimiestyö. Puhutaan myös älykkäästä työpaikkakokemuksesta, mikä tukee yrityksen kilpailukykyä osaavasta henkilöstöstä.

Automatiikka ja analytiikka:

Modernin HR-järjestelmän ansiosta HR pääsee eroon exceleistä ja kortistoista sekä pystyy automatisoimaan toimintansa. Näin aikaa säästyy rutiinitöistä liiketoimintojen tukemiseen esimerkiksi resurssoinnissa, kompetenssien kartoituksessa ja suunnittelussa. HR pystyy toimimaan liiketoimintojen strategisena partnerina. Järjestelmässä toimiva tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat uusia toimintatapoja, mikä alentaa kustannuksia ja avaa uusia näkökulmia toimintaan. Ajantasaisen datan asioista HR pystyy laatimaan erilaisia raportteja visuaalisesti esittävään muotoon päätöksenteon pohjaksi ja tueksi.

Työntekijäkokemus:

Yhä nuoremmat sukupolvet astuvat työelämään, mihin tarvitaan enemmän sitouttavaa ja mukautuvaa työympäristöä. Työntekijäkokemuksen rakentaminen digitalisaation avulla nousee entistä tärkeämmäksi. Digitalisaatio mahdollistaa sitouttamisen, kulttuurin rakentamisen ja suorittamisen mittaamisen yhdistämisen. Moderni HR-järjestelmä sisältää pulssimittareita ja muita työhyvinvointiin liittyviä mittareita. Yhteiskunnassa on totuttu itsepalveluun; teemme esimerkiksi veroilmoituksen sähköisesti ja ostamme palveluita internetistä. Miksi emme voisi käyttää työpaikalla HR-järjestelmää itsepalveluna? Digitalisointi parantaa työntekijäkokemusta ja lisää luottamusta, kun työntekijät voivat käyttää järjestelmää itsepalveluna ja saavat läpinäkyvyyttä prosesseihin. HR:n aikaa säästyy muihin tehtäviin. Lisäksi tiedot pysyvät ajan tasalla ja ovat saatavilla 24/7 kaikilla päätelaitteilla.

Esimiestyö:

Nopeat ympäristön muutokset ja työtahti asettavat esimiestyölle kovia vaatimuksia. Analytiikka kytkeytyy raportointiin. Esimiehet voivat saada muutamalla klikkauksella raportteja esimerkiksi yksikkönsä koulutuspäivistä ja poissaoloista. Nykyaikaisen HR-järjestelmän sisältämä esimiesten oma työtila nopeuttaa ja helpottaa esimiestyötä, kun tiedot ovat helposti nähtävillä ja käytettävissä päivittäisessä työskentelyssä. Aikaa säästyy henkilökohtaiseen kanssakäymiseen.

Moderni HR-järjestelmä auttaa sopeutumaan nopeasti muuttuviin ja epätavallisiin olosuhteisiin sekä automatisoi työtehtävät. Mahdollistaako nykyinen HR-järjestelmäsi nopean reagoinnin? Pystyykö organisaatiosi toimimaan ketterästi ja tukemaan kilpailukykyäsi asiakkaista ja työntekijöistä?

Seuraa meitä somessa, niin saat lisätietoja kuinka moderni HR-järjestelmä auttaa täyttämään nykypäivän HR-järjestelmä tarpeet eri organisaatioissa.

© 2024 Solaforce
Soita