Moderni HR-järjestelmä, joka automatisoi koko työsuhteen elinkaaren

Digitalisoi HR-järjestelmäsi ja pääse eroon exceleistä!

Uuden sukupolven Solaforce HCM -järjestelmä vastaa liiketoiminnan HR-tarpeisiin työsuhteen elinkaaren hallinnassa.

Autamme yrityksiä toimimaan sujuvammin ja tehokkaammin!

Järjestelmämme hyödyntää markkinoiden kehittyneintä tekoälyä: vapauta aikaasi rutiineista strategiseen työskentelyyn ja liiketoimintojen tukemiseen.

Tekoälyn avulla automatisoit rekrytointia, perehdytystä, koulutuksia ja useita muita HR:n prosesseja. Ennustava analytiikka tuo entistä laajempia ja tarkempia raportteja HR:n ja johdon käytettäväksi. Helppokäyttöiset mittaristot ja työtilat tuovat ajankohtaista tietoa siitä mitä yrityksessä tapahtuu.

Laptop_mac_startpage_people_2018
moderni hr-järjestelmä

Pilvipalvelu skaalautuu yrityksesi muuttuviin tarpeisiin. Nyt ja tulevaisuudessa.

Kansainvälisenä pilvipalveluna toimiva järjestelmämme skaalautuu keskisuurista suuriin, kansainvälisesti toimiviin organisaatioihin. Edistyksellisessä järjestelmässämme henkilöstöhallinnon eri osa-alueet yhdistyvät yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Nauti sujuvasta käyttäjäkokemuksesta myös itsepalveluna – esimiehille, työntekijöille ja HR-yksikölle.

Käytettävissä ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta – anna järjestelmän tehdä työtä puolestasi.

Tutustu lisää moderniin HR:n työvälineeseen.

Valitse moderni HR-järjestelmä pilvipalveluna


Huomioi järjestelmävalinnassa yrityksen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa

HR-järjestelmän määrittely pohjautuu yrityksen liiketoimintojen tarpeisiin. Valintaa tehdessä on hyvä huomioida niin nykyiset kuin tulevaisuuden tarpeet; tarvittavat kieliversiot ja skaalautuvuus yrityksen kasvusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on hyvä huomioida järjestelmän toiminnallisuudet mm. lomasuunnittelussa, kehityskeskusteluissa sekä ennakoivassa analytiikassa ja raportoinnissa, joiden avulla HR-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.


Lisäarvoa tuovat toiminnollisuudet
- Ennustava analytiikka ja työtilat esimiehille sekä HR-yksikölle

Ennustava analytiikka mahdollistaa sellaisten mittareiden ja muuttujien seuraamisen, joita ei osattu vielä muutama vuosi sitten edes ajatella. Ennustavan analytiikan, SolaIntel, avulla saadaan tukea johtamiseen ja päätöksentekoon niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

HR:n ja esimiesten työtilat tuovat paljon tietoa helposti nähtäville ja mahdollistavat nopean reagoimisen päivittäiseen tekemiseen vaikuttaviin muuttujiin.  HR:n työtilassa on nostettu esiin HR-yksikölle tärkeitä mittareita ja muuttujia. Esimiesten työtilassa esimies näkee helposti ja nopeasti tiiminsä päivän tapahtumat, suunnittelee ja toteuttaa muutoksia.


Lisää käyttötaajuutta sujuvalla käyttökokemuksella kaikissa päätelaitteissa

Nykypäivänä teknisiltä laitteilta odotetaan toimintavarmuutta ja nopeutta. Tämä pätee myös HR-järjestelmään. Järjestelmän monipuoliset käyttäjäprofiilit takaavat HR-järjestelmän toimivuuden kaikenlaisissa organisaatioissa ja luovat sujuvan käyttökokemuksen kaikille käyttäjille. Järjestelmä toimii myös mobiilisti itsepalveluna ja on aina saatavilla ilman erillisiä päivityksiä tai muita käyttökatkoksia. 


Tarkastele kustannuksia – ei erillisiä päivityskuluja

Järjestelmävalinnassa on hyvä huomioida myös investoinnin kustannusrakenne. Aito pilvipalveluna toimiva HR-järjestelmä tekee hankinnasta ketterää ja kustannustehokasta. Se skaalautuu automaattisesti yrityksen kasvutarpeiden mukaisesti. Aidon pilvipalvelun etuihin kuuluu myös päivitysten kuuluminen käyttäjähintaan, jolloin erillisiä konsultointimaksuja ei synny päivitysten yhteydessä.


Oikein valittu HR-järjestelmä automatisoi prosessit, sitouttaa henkilökuntaa, vapauttaa HR-yksikön aikaa liiketoimintojen tukemiseen ja tuo kustannussäästöjä.

Uutiset

HR-järjestelmän valinta ja hankinta

25.6.2019

Mitä kannattaa huomioida HR-järjestelmän valinta ja hankinta vaiheessa? Milloin on tarve vaihtaa nykyinen järjestelmä? Mitä tulee ottaa huomioon uutta järjestelmä valitessa? HR-järjestelmän hankinta alkaa usein yrityksen tai organisaation…

Lue lisää

HR pilvessä tekoälyn kanssa

21.5.2019

Tämän hetken suosituimmat sanat HR-järjestelmien yhteydessä taitavat olla pilvipalvelu ja tekoäly. Mitä ne oikeasti tarkoittavat? Kuinka moderni HR-järjestelmä mahdollistaa tekoälyn yhdistämisen osaksi henkilöstöjohtamista?

Teknologia kehittyy…

Lue lisää

HR-järjestelmän tekoäly muutoksen tukena

9.4.2019

Oli sitten kyse uudesta strategiasta tai henkilöstöjärjestelyihin kohdistuvasta muutoksesta, vaatii muutoksen suunnitteleminen ja toteuttaminen paljon työtä. Ennakoiminen ja muutostarpeen havaitseminen hyvissä ajoin HR-järjestelmän tekoälyn…

Lue lisää

Moderni HR-järjestelmä kaikkiin tarpeisiin

Mitä voit odottaa modernilta HR-järjestelmältä?

 

Digitaalisen työympäristön vaatimukset:

Monet yritykset panostavat toiminnan- ja muiden järjestelmien digitalisointiin. HR-yksikön digitalisointi on yhtä tärkeää. HR-yksikön agendan tulisi sisältää suunnitelmat siitä, että miten se tukee yrityksen digitalisaatiota ja miten se itse digitalisoi toimintansa. Modernin HR-järjestelmän odotetaan vastaavan nykyisiin työympäristön mukaisiin vaatimuksiin. HR:n toiminta-alueella vallitsevia trendejä ovat muun muassa digitalisaatio, automatiikka ja analytiikka, työntekijäkokemuksen merkityksen kasvu, työhyvinvointi ja esimiestyö. Puhutaan myös älykkäästä työpaikkakokemuksesta, mikä tukee yrityksen kilpailukykyä osaavasta henkilöstöstä.

Automatiikka ja analytiikka:

Modernin HR-järjestelmän ansiosta HR pääsee eroon exceleistä ja kortistoista sekä pystyy automatisoimaan toimintansa. Näin aikaa säästyy rutiinitöistä liiketoimintojen tukemiseen esimerkiksi resurssoinnissa, kompetenssien kartoituksessa ja suunnittelussa. HR pystyy toimimaan liiketoimintojen strategisena partnerina. Järjestelmässä toimiva tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat uusia toimintatapoja, mikä alentaa kustannuksia ja avaa uusia näkökulmia toimintaan. Ajantasaisen datan asioista HR pystyy laatimaan erilaisia raportteja visuaalisesti esittävään muotoon päätöksenteon pohjaksi ja tueksi.

Työntekijäkokemus:

Yhä nuoremmat sukupolvet astuvat työelämään, mihin tarvitaan enemmän sitouttavaa ja mukautuvaa työympäristöä. Työntekijäkokemuksen rakentaminen digitalisaation avulla nousee entistä tärkeämmäksi. Digitalisaatio mahdollistaa sitouttamisen, kulttuurin rakentamisen ja suorittamisen mittaamisen yhdistämisen. Moderni HR-järjestelmä sisältää pulssimittareita ja muita työhyvinvointiin liittyviä mittareita. Yhteiskunnassa on totuttu itsepalveluun; teemme esimerkiksi veroilmoituksen sähköisesti ja ostamme palveluita internetistä. Miksi emme voisi käyttää työpaikalla HR-järjestelmää itsepalveluna? Digitalisointi parantaa työntekijäkokemusta ja lisää luottamusta, kun työntekijät voivat käyttää järjestelmää itsepalveluna ja saavat läpinäkyvyyttä prosesseihin. HR:n aikaa säästyy muihin tehtäviin. Lisäksi tiedot pysyvät ajan tasalla ja ovat saatavilla 24/7 kaikilla päätelaitteilla.

Esimiestyö:

Nopeat ympäristön muutokset ja työtahti asettavat esimiestyölle kovia vaatimuksia. Analytiikka kytkeytyy raportointiin. Esimiehet voivat saada muutamalla klikkauksella raportteja esimerkiksi yksikkönsä koulutuspäivistä ja poissaoloista. Nykyaikaisen HR-järjestelmän sisältämä esimiesten oma työtila nopeuttaa ja helpottaa esimiestyötä, kun tiedot ovat helposti nähtävillä ja käytettävissä päivittäisessä työskentelyssä. Aikaa säästyy henkilökohtaiseen kanssakäymiseen.

Moderni HR-järjestelmä auttaa sopeutumaan nopeasti muuttuviin ja epätavallisiin olosuhteisiin sekä automatisoi työtehtävät. Mahdollistaako nykyinen HR-järjestelmäsi nopean reagoinnin? Pystyykö organisaatiosi toimimaan ketterästi ja tukemaan kilpailukykyäsi asiakkaista ja työntekijöistä?

© 2019 Solaforce
Soita