31.8.2018

Digitalisaatio on tullut työelämän arkeemme jäädäkseen. Mitä tämä todellisuudessa tarkoittaa HR-yksilölle ja sen toiminnalle?  

Digitalisaatiosta puhutaan joka tuutissa, mutta mitä digitalisaatiolla oikeastaan tavoitellaan ja mitä se tarkoittaa HR:lle? Digitalisaation tarkoitus on tuottaa parempaa työn laatua, tehokkuutta ja nostaa palvelun tasoa. Lisäksi rutiinitöiden automatisointi vapauttaa aikaa strategisiin tehtäviin. Paperinen ja tiettyyn aikaan sidottu palvelu ei ole enää nykyaikaa.

HR on strateginen palvelufunktio, jonka asiakkaita ovat työntekijät ja esimiehet. Rutiinityöt, esimerkiksi tietojen syöttö ja tietojen haku takautuvasti sekä manuaalinen raportointi syövät HR:n aikaa turhaan. HR ymmärtää käyttäjien tarpeet ja pystyy miettimään oman funktionsa digitalisointia tästä näkökulmasta. Digitalisaatio ja älykäs HR-järjestelmä mahdollistavat rutiinien automatisoinnin ja keskittymisen varsinaiseen strategiseen asiantuntijatyöhön ja lisäarvon tuottamiseen. Lisäksi inhimilliset, manuaaliset virheet vähenevät.

Yrityksen strategiset linjaukset ja operatiivinen toiminta perustuvat tietoon, dataan. HR:n tehtävänä on tuottaa ja analysoida henkilöstöhallinnon dataa. Modernin HR-järjestelmän avulla työntekijät voivat itsepalveluna syöttää ja työstää omaa dataansa esimerkiksi kehityskeskusteluihin. Ketterä HR-järjestelmä toimii myös mobiililaitteissa ja tieto on aina saatavilla. Käyttäjä- ja työntekijäkokemus paranevat.

 

Ennakoiva analytiikka 

HR:n rooli organisaation osaamisen kehittämisessä on avainasemassa yrityksen strategiasuunnittelussa. Esimiehet pystyvät suunnittelemaan yksikkönsä toimintaa älykkään järjestelmän avulla ja tukemaan organisaatiota myös tätä kautta, mikä parantaa yrityksen kilpailukykyä. Esimiesten rooli digitalisaation edistäjänä ja positiivisen, omakohtaisen käyttäjäkokemuksen innostajana on tärkeä.

Ennakoiva analytiikka mahdollistaa erilaisten henkilöstöhallintoon liittyvien riskiskenaarioiden tekemisen. Esimerkiksi potentiaaliset poislähtijät pystytään tunnistamaan ja tähän reagoimaan tarvittaessa. Älykkään raportoinnin ja suunnittelutoiminnon avulla voidaan tarkastella ja raportoida yrityksen päälukua, henkilöstöryhmiä, seuraajasuunnittelua, suoritus- ja palkitsemistilastoja, koulutuksia sekä muita tärkeitä tietoja. HR ja esimiehet pystyvät yhdessä porautumaan yksityiskohtaisesti erilaisiin tietoihin ja raportteihin. Älykäs analytiikka tukee yrityksen suorituksen ohjaamista.

Digitalisaatio ei ole monimutkaista, mutta se tekee monimutkaisesta yksinkertaisempaan. Digitalisaatio ei sinänsä ole itseisarvo vaan sen kaikki tuomat mahdollisuudet ovat: HR:n roolin muutos strategiseksi kumppaniksi tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnoille, esimiesten tukeminen ja koko yrityksen kilpailukyvyn kasvu.

© 2024 Solaforce
Soita