12.11.2019

Digitalisaation kanssa puhutaan usein automaatiosta ja sen mahdollisuuksista kehittää yrityksen liiketoimintaa. Kuinka HR voi kehittää omia palveluitaan vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita? Mitkä apuvälineet ovat hyväksi havaittuja ja kuinka päästä alkuun?

HR:n rooli on muuttunut viime vuosien aikana nopeasti. Perinteisestä tukitoiminnosta on muodostunut liiketoimintaa ketterästi auttava palveluyksikkö, joka ohjaa omalta osaltaan yrityksen strategiaa eteenpäin keskittyen myös kilpailukyvyn kasvattamiseen.

Kuitenkin HR:llä on edelleen painetta tuottaa osaamista sekä näkemystä liiketoiminnan johtamiseen. HR:n palveluiden kehittämisellä ja uudelleen järjestelemisellä on lukuisia hyötyjä. Kun siirretään ajattelua pelkästä perinteisten HR-prosessien kehittämisestä siihen, kuinka koko liiketoimintaa voidaan helpottaa HR-prosessien kehittämisellä, ollaan oikeilla jäljillä. Henkilöstöjohtaminen ei saa olla erillinen osa johtamista, vaan sen tulee olla tiivis osa jokapäiväistä strategian toteutusta.

HR:n palveluiden kehittäminen lähtee organisaation tarpeesta toimia tehokkaammin, luovemmin ja ymmärrettävämmin. Mitä selkeämmin HR pystyy suorittamaan omien toimiensa automatisointia ja selkeyttämistä, sitä enemmän sille jää mahdollisuuksia tukea ja helpottaa liiketoimintaa. Aikaa vievien sisäisten prosessien karsiminen, itsepalvelun ja -ohjautuvuuden lisääminen oikeanlaisilla välineillä helpottaa HR:n nostamista uudelle tasolle, osaksi yrityksen strategista johtamista. Lue kuinka HR-järjestelmä voi olla muutoksen tehokeino johtamisessa.

© 2024 Solaforce
Soita