3.11.2020

Kaikkeen HR:n suunnitteluun tarvitaan ajantasaista tietoa ja näkyvyyttä nykytilasta. Erilaisten toimintojen ja tarpeiden kartoittaminen, aikatauluttaminen ja budjetoiminen on tärkeä osa suunnittelua. Kunnollisen suunnittelun esteenä kuulee usein olevan tietojen kaivaminen hajallaan olevista exceleistä, joka on työlästä ja aikaa vievää.

Liike- ja talouselämän muutosvauhti kiihtyy entisestään 2020-luvulla. Uusia taitoja tarvitaan, jotta yritykset pysyvät kehityksessä mukana.  Modernissa HR-järjestelmässä on vaivatonta kartoittaa tarvittavia osaamisalueita ja niissä ilmeneviä vajeita yritys-, yksikkö- ja yksilötasolla. Nämä pystytään esittämään havainnollisesti graafisessa muodossa ja saamaan nopeasti kokonaiskuva tilanteesta. Näin pystytään etsimään tarkoituksenmukaiset koulutukset, aikatauluttamaan ja budjetoimaan ne.

Seuraajasuunnittelu on osa-alue, joka usein jää vähäiselle huomiolle, mutta on elintärkeää yrityksen jatkuvuuden ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi. HR-järjestelmässä voidaan kartoittaa tarvittavia osaamisalueita eri positioihin ja hakea niitä taitoja järjestelmästä koko yhtiötasolla. Tämän jälkeen on helppo laatia yksikkökohtainen seuraajasuunnitelma. Tämä voidaan suoraan linkittää koulutusten suunnitteluun ja budjetointiin.

Modernissa HR-järjestelmässä pystytään lisäksi raportoimaan työtehtävien vaihdot, niiden sykli ja niistä saavutetut edut. Lomat ja muut poissaolot on helppo kartoittaa myös graafisessa muodossa ja ennakoida mahdollisen lisätyövoiman tarve esimerkiksi kesäloma-ajaksi.

Esimiehet voivat itse koota ajantasaista tietoa oman yksikkönsä ja tiiminsä tilanteesta, mikä vapauttaa HR-yksikön aikaa muihin tehtäviin. Suunnittelu- ja budjetointikierros nopeutuu ja tiedot ovat aina ajan tasalla. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä auttaa suunnittelussa ja budjetoinnissa.

© 2023 Solaforce
Soita