27.4.2023

Muuttuva työympäristö yhdistettynä maailman tapahtumiin asettavat uudenlaisia paineita hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen työpaikoilla. Kuinka hyvinvointia voidaan mitata ja ennustaa, millaisilla työkaluilla pystytään ajoissa tunnistamaan jaksamiseen liittyvät haasteet?

Etätöiden kasvu ja jatkuvat muutokset ympärillämme vaikuttavat jokaiseen työntekijään ja yritykseen. Yksi isoimmista HR teemoista on henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen. Tämä tuntuu toistuvan kaikilla toimialoilla toimivien HR-johtajien puheissa. Onneksi teknologia tarjoaa henkilöstöjohtamiseen apuvälineitä, jotka sopivat hyvinvoinnin ja jaksamisen seurantaan nykyhetkessä.

HR-järjestelmässä hyvinvoinnin seuraamiseen löytyy monipuolisia työkaluja, joiden avulla saadaan arvokasta dataa seurannan, analyysien ja toimenpiteiden tekemiseen. HR-järjestelmä mahdollistaa erilaisten muuttujien yhdistämisen, ja tuottaa näin ollen tietoa mm. suorituksen muuttumisen tasoista, poissaolojen kertymisestä sekä moniin muihin yhdistelmämittareihin perustuvaa tietoa, jolla pystytään aidosti seuraamaan työhyvinvointia ja jaksamista suoraan HR-järjestelmässä.

Modernin HR-järjestelmän helppokäyttöisyys houkuttaa kaikkia työntekijöitä ylläpitämään omia tietojaan, jolloin data pysyy aidosti ajan tasalla. Lisätoiminnallisuuksien avulla pystytään mukaan liittämään vieläkin monipuolisempia muuttujia jaksamiseen liittyen alkaen ylitöiden kertymisestä (SolaTime-työajanseuranta). Erilaisten työntekijöiden kuormitusta mittaavien muuttujien tarkastelun avulla saadaan nopeasti kiinni myös heikkenevästä työilmapiiristä aivan yksittäisten tiimien tasolla. Lue lisää modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista.

© 2024 Solaforce
Soita