31.1.2018

Nopeasti muuttuva ympäristö, toimintatavat ja työelämän trendit asettavat organisaatioille haasteita pysyä kehityksessä mukana. HR:n toiminta-alueella vallitsevia trendejä ovat digitalisaatio, dataan perustuva raportointi ja analytiikka, työntekijäkokemuksen merkityksen kasvu, työhyvinvointi ja esimiestyö. Pystyykö organisaatiosi toimimaan ketterästi ja tukemaan kilpailukykyäsi asiakkaista ja työntekijöistä?

Organisaation kilpailukyky perustuu muun muassa sen sisäiseen toimintaan, prosesseihin, käytössä oleviin työkaluihin ja ratkaisuihin. HR:n tärkeitä tehtäviä ja työkaluja ovat tiedon analysointi, mittaus, raportointi, yhteistyö ja kehittäminen. Modernit nykyteknologiaan perustuvat ratkaisut mahdollistavat ketterän toiminnan.

HR:n yhtenä tärkeänä tehtävänä on HR-prosessien automatisointi ja turhan manuaalisen työn poistaminen. Moderni HR-järjestelmä tuo itsessään yhteiset pelisäännöt toimintaan ja HR pystyy ohjaamaan työntekijöitä itsepalveluun. Positiivinen työntekijäkokemus ja läpinäkyvyys lisääntyvät, kun tieto on aina ajan tasalla ja käytettävissä 24/7 kaikilla päätelaitteilla.

HR pystyy toimimaan strategisena partnerina, jos se kykenee analysoimaan tietoa, henkilöstön toimintaa ja mittaamaan tuottavuutta. Nopeat muutokset vaativat HR:ltä valmiuksia datan avulla kartoittaa työntekijöiden osaamisalueita ja edistää työntekijöiden liikkumista eri tehtävien välillä. Data mahdollistaa yrityksen ja tiimien suoriutumiskyvyn tarkastelun sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun. Näin pystytään ennakoimaan tulevat pullonkaulat ja pitämään organisaation toimintakyky tarvittavalla tasolla. Ketterästi tuotettavat raportit tukevat liiketoimintoja ja strategisia valintoja.
Ketterä HR pystyy sopeutumaan nopeasti muuttuviin ja epätavallisiin olosuhteisiin.

Mahdollistaako nykyinen HR-järjestelmäsi muutoksiin reagoinnin kilpailijoitasi nopeammin?

Jaana Sirkiä, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

© 2022 Solaforce
Soita