7.9.2021

Millaiset tarpeet? Millaisia käyttäjiä? Kuinka käyttöönottoprojekti saadaan vietyä läpi ja millaisia resursseja se vaatii? Miten valita onnistuneesti kokonaan uusi HR-järjestelmä tai vaihtaa vanhentunut uuteen moderniin?

Yrityksen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa
HR-järjestelmän valintaa tehdessä on hyvä huomioida niin nykyiset kuin tulevaisuuden tarpeet sekä skaalautuvuus yrityksen kasvusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on hyvä huomioida järjestelmän toiminnallisuudet mm. lomasuunnittelussa, kehityskeskusteluissa, työajanseurannassa sekä analytiikassa ja raportoinnissa, joiden avulla HR-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Kattava analytiikka ja työtilat esimiehille sekä HR:lle
HR:n ja esimiesten työtilat tuovat paljon tietoa helposti nähtäville ja mahdollistavat nopean reagoimisen mm. poissaolojen hälyttävään kertymiseen, koulutuksien vanhenemiseen ja yrityksen päivittäisiin toimintoihin.

Käyttökokemus tätä päivää
Nykypäivänä teknisiltä laitteilta odotetaan toimintavarmuutta ja nopeutta. Tämä pätee myös HR-järjestelmään. Järjestelmän pitää toimia myös mobiilisti itsepalveluna ja olla aina saatavilla.

Oikein valittu HR-järjestelmä automatisoi prosessit, sitouttaa henkilökuntaa, vapauttaa HR-yksikön aikaa liiketoimintojen tukemiseen, tuo kustannussäästöjä ja palvelee koko työsuhteen elinkaaren ajan. Lue lisää kuinka modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista. Lue lisää kuinka modernilla HR-järjestelmällä saadaan kilpailuetua.

© 2023 Solaforce
Soita