18.9.2018

Digitaalisen työympäristön vaatimukset

Monet yritykset panostavat toiminnan- ja muiden järjestelmien digitalisointiin. HR-yksikön digitalisointi on yhtä tärkeää. HR-yksikön agendan tulisi sisältää suunnitelmat siitä, että miten se tukee yrityksen digitalisaatiota ja miten se itse digitalisoi toimintansa. Modernin HR-järjestelmän odotetaan vastaavan nykyisiin työympäristön mukaisiin vaatimuksiin.

HR:n toiminta-alueella vallitsevia trendejä ovat muun muassa digitalisaatio, automatiikka ja analytiikka, työntekijäkokemuksen merkityksen kasvu, työhyvinvointi ja esimiestyö. Puhutaan myös älykkäästä työpaikkakokemuksesta, mikä tukee yrityksen kilpailukykyä osaavasta henkilöstöstä.

Automatiikka ja analytiikka
Modernin HR-järjestelmän ansiosta HR pääsee eroon exceleistä ja kortistoista sekä pystyy automatisoimaan toimintansa. Näin aikaa säästyy rutiinitöistä liiketoimintojen tukemiseen esimerkiksi resurssoinnissa, kompetenssien kartoituksessa ja suunnittelussa. HR pystyy toimimaan liiketoimintojen strategisena partnerina. Järjestelmässä toimiva tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat uusia toimintatapoja, mikä alentaa kustannuksia ja avaa uusia näkökulmia toimintaan. Ajantasaisen datan asioista HR pystyy laatimaan erilaisia raportteja visuaalisesti esittävään muotoon päätöksenteon pohjaksi ja tueksi.

Työntekijäkokemus
Yhä nuoremmat sukupolvet astuvat työelämään, mihin tarvitaan enemmän sitouttavaa ja mukautuvaa työympäristöä. Työntekijäkokemuksen rakentaminen digitalisaation avulla nousee entistä tärkeämmäksi. Digitalisaatio mahdollistaa sitouttamisen, kulttuurin rakentamisen ja suorittamisen mittaamisen yhdistämisen. Moderni HR-järjestelmä sisältää pulssimittareita ja muita työhyvinvointiin liittyviä mittareita. Yhteiskunnassa on totuttu itsepalveluun; teemme esimerkiksi veroilmoituksen sähköisesti ja ostamme palveluita internetistä. Miksi emme voisi käyttää työpaikalla HR-järjestelmää itsepalveluna? Digitalisointi parantaa työntekijäkokemusta ja lisää luottamusta, kun työntekijät voivat käyttää järjestelmää itsepalveluna ja saavat läpinäkyvyyttä prosesseihin. HR:n aikaa säästyy muihin tehtäviin. Lisäksi tiedot pysyvät ajan tasalla ja ovat saatavilla 24/7 kaikilla päätelaitteilla.

Esimiestyö
Nopeat ympäristön muutokset ja työtahti asettavat esimiestyölle kovia vaatimuksia. Analytiikka kytkeytyy raportointiin. Esimiehet voivat saada muutamalla klikkauksella raportteja esimerkiksi yksikkönsä koulutuspäivistä ja poissaoloista. Nykyaikaisen HR-järjestelmän sisältämä esimiesten oma työtila nopeuttaa ja helpottaa esimiestyötä, kun tiedot ovat helposti nähtävillä ja käytettävissä päivittäisessä työskentelyssä. Aikaa säästyy henkilökohtaiseen kanssakäymiseen.

Moderni HR-järjestelmä auttaa sopeutumaan nopeasti muuttuviin ja epätavallisiin olosuhteisiin sekä automatisoi työtehtävät. Mahdollistaako nykyinen HR-järjestelmäsi nopean reagoinnin? Pystyykö organisaatiosi toimimaan ketterästi ja tukemaan kilpailukykyäsi asiakkaista ja työntekijöistä?

Jaana Sirkiä
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

© 2024 Solaforce
Soita