11.10.2017

HR ja tulevaisuuden työympäristö

Digitalisaatiosta on tullut uusi normaali. Se muuttaa käyttäytymistä ja toimintatapoja. Reagointiajat ja työskentelytavat ovat muuttuneet: tarvitaan nopeutta ja heti saatavaa palvelua. Uudet teknologiat tulevat syrjäyttämään suuren osan nykyisistä työpaikoista, mutta myös luovat uusia työpaikkoja. Robotisaatio lisääntyy ja uusi yrityksiä perustetaan digitalisoimaan ja automatisoimaan prosesseja. Uusia ammattirooleja ja -aloja kumpuaa kehityksen myötä. Jos työ pystytään automatisoimaan, niin se todennäköisesti automatisoidaan. Toisaalta automatisoidut roolit tarvitsevat myös ”valvojia” ja voidaankin kysyä, että kuka on suorittavan työn todellinen tekijä?

Tällaisessa toimintamaailmassa inhimillisten taitojen merkitys kasvaa entisestään, koska robot ja koneet eivät ymmärrä tunteita ja empatiaa. Organisaatiossa tarvitaan ihmisiä, jotka ylläpitävät inhimillisyyttä, sosiaalisia taitoja ja empatiaa.

HR muutoksessa
Digitalisaatio on tullut myös HR-prosesseihin. Ympäristön nopea muutostahti luo HR:lle paineita pystyä reagoimaan ”on the fly”. Tarvitaan ajantasaista dataa, tietoa sen sijainnista ja hallintakykyä. Älykkään HR-järjestelmän ja sujuvien prosessien avulla monet rutiinit voidaan automatisoida ja vapauttaa HR:n aikaa. HR pystyy analysoimaan ja jalostamaan henkilöstödataa yrityksen strategisiin tarpeisiin ja kasvun tukemiseen.

Kiihtyvän muutoksen myötä HR:n rooli liiketoiminnan kehittämisen tukena ja sisäisenä luotaajana korostuu entisestään:
• työntekijöiden tukemiseen oppimaan oppimista
• osaamisen päivittämiseen ja uudistamiseen
• luovuuden mahdollistamiseen ja
• inhimillisyyden arvon ylläpitämiseen.

HR on funktiona samassa muutoksessa kuin muu organisaatio. Lisäksi HR toimii tasapainottavana yksikkönä digitalisaation ”kovien arvojen ja vaikutusten” sekä inhimillisyyden ja sosiaalisten taitojen välillä. Ketterä HR-järjestelmä mahdollistaa HR:n roolin kehittymisen tulevaisuuden työympäristön vaatimuksiin.

 

 

 

 

 

Olli Hyppänen, COO

 

© 2021 Solaforce
Soita