29.11.2023

Suorituksen johtaminen on monista osa-alueista koostuva kokonaisuus, johon liittyy vahvasti myös osaamisten hallinta ja johtaminen. Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa erilaisia toimintatapoja auttaen näin varmistamaan, että suorituksen johtaminen on selkeä ja hallittu kokonaisuus läpi organisaation.

Kuinka saada suurin hyöty irti suorituksen johtamisesta? Avainasemassa on esihenkilöiden tukeminen yhdenmukaisilla johtamiskäytännöillä suorituksen ja osaamisen läpiviennissä. Helpot ja toimivat työkalut mahdollistavat selkeän johtamisen läpi organisaation.

Aloita määrittelemällä tavoitteet keskitetysti. Niiden avulla voidaan selkeästi viestiä koko organisaation yhteisistä tavoitteista ja kuinka jokainen työntekijä pystyy osaltaan vaikuttamaan niihin. Suorituksen johtamisen työkalulla esihenkilöiden on helppo hallita omien tiimiensä suoritusta pysyen kuitenkin johdon ja HR:n asettamien prosessien viitoittamalla polulla. Kun työkalut seurantaan, mittaamiseen ja jalkauttamiseen ovat modernit, onnistuu koko prosessi paremmin läpi organisaation.

Kun suorituksen johtamisen kanssa tarvittavat muut työkalut aina osaamisen johtamisesta bonuslaskentaa löytyvät yhdestä ja samasta järjestelmästä, helpottuu johtaminen huomattavasti. Myös läpinäkyvyys ja sitoutuneisuus yhteisiin tavoitteisiin kasvaa. Lue lisää modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista suorituksen ja osaamisen johtamisessa.

© 2024 Solaforce
Soita