19.5.2020

Millaisia muutoksia HR:llä on edessään? Kuinka jatkuvasti muuttuvan työelämän haasteisiin pystytään vastaamaan henkilöstöjohtamisella? Suunnitteleminen ja ennakoiminen toimivien työkalujen avulla helpottaa muutoksen läpivientiä kaikilla tasoilla.

Erilaisten henkilöstöön kohdistuvien muutosten suunnitteleminen ja johtaminen vaativat huomattavan paljon aikaa valmisteluineen. Toimivien työkalujen ja prosessien avulla pystytään helpottamaan suunnittelua sekä vähentämään siihen kuluvaa aikaa, kun mahdollistetaan helppo tiedon löytäminen, käsitteleminen ja analysoiminen.

Millaisia työkaluja HR:lle on tarjolla? Onko niiden avulla mahdollista saada luotettavaa ja helposti analysoitavaa tietoa, jonka avulla pystyään vaikuttamaan yrityksen johtamiseen ja suuntaan?

Toimiva ja älykäs HR-järjestelmä, joka mahdollistaa käytön kaikille työntekijöille on ensimmäinen askel kohti parempaa muutoksen tukea. Kun järjestelmällä on käyttäjiä laajasti koko organisaatiossa, pysyy HR-järjestelmässä oleva tieto ajantasaisena sekä rikkaana. Ajantasaisen raportoinnin ja analytiikan pohjalta pystytään tekemään laajoja selvityksiä esimerkiksi tulevista organisaatiomuutoksista ja niiden vaikutuksista henkilöstöön kokonaisuudessaan. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä mahdollistaa muutoksen tukemisen kokonaisvaltaisesti.

© 2024 Solaforce
Soita