14.11.2023

Tarjoaako nykyinen järjestelmäsi apuvälineitä hallita ja seurata tavoite- ja kehityskeskustelujen etenemistä helposti? Millaisia toiminnallisuuksia modernilla HR-järjestelmällä on tarjota tueksi näihin ja moniin muihin henkilöstöjohtamisen haasteisiin?

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa paitsi erilaisten prosessien automatisoinnin niin myös niiden hallinnan sekä seurannan keskitetysti. Esimerkiksi kehityskeskustelut voidaan kohdistaa erilaisten keskustelupohjien kautta erilaisina halutuille yksiköille ja niiden etenemistä sekä avoinna olevuutta voidaan johtaa keskistetysti HR:n toimesta. Miltä kuulostaisi mahdollisuus hallita koko kehityskeskusteluprosessia aina suunnittelusta raportointiin asti?

Moderni HR-järjestelmä tukee tavoite- ja kehityskeskustelujen luomista alusta loppuun. HR pystyy rakentamaan erilaisia keskustelupohjia, joita voidaan vaiheistaa ja hallita keskitetysti yhdestä paikasta. Vaiheistamisen avulla pystytään määrittelemään, että tietty keskusteluosa käydään heti alkuvuodesta, jonka jälkeen keskustelupohja lukkiutuu vain tarkastelu tilaan. Kun keskustelun jatko taas on ajankohtainen, aukeaa se uudestaan antaen mahdollisuuden sekä esihenkilölle, että työntekijälle kirjata vastauksia seuraaviin kohtiin.

Kun HR-järjestelmä tukee keskustelun käyntiä ja HR pystyy seuraamaan niiden etenemistä reaaliajassa, helpottuu koko prosessin läpivienti. Lue lisää Solaforcen HR-järjestelmän monipuolisista toiminnallisuuksista.

© 2024 Solaforce
Soita