29.9.2021

Työsopimusten tekeminen, varsinkin näin poikkeuksellisena aikana, lisää HR:n ja esimiesten tehtäviä moniportaisuutensa vuoksi. Sopimusten luominen, allekirjoitusten saaminen sekä ennen kaikkea arkistointi tuottavat HR:lle ja esimiehille ylimääräistä työtä, joka on pois muusta.

Solaforcen HR-järjestelmällä on mahdollisuus luoda asiakkaan tarpeen mukaisesti erilaisia työsopimuspohjia ja -lomakkeita, joiden käyttäminen ja muokkaaminen on helppoa HR:n ja esimiehen toimesta. Työsopimuspohjien hallinnointi onnistuu järjestelmässä HR:n toimesta keskitetysti, jolloin erilaisten työsopimuspohjien muokkaaminen ja yhtenäisyys saadaan taattua helposti.

Sähköinen allekirjoitus toimii helposti kaikilla päätelaitteilla, jolloin työntekijän on helppo kuitata työsopimukset omalta osaltaan. Allekirjoituksen jälkeen tieto päivittyy suoraan HR:lle ja esimiehelle, ja työsuhteen perustiedot päivittyvät automaattisesti HR-järjestelmässä. Myös työsopimuksen arkistoituminen työntekijän tietoihin tapahtuu automaattisesti allekirjoituksineen päivineen.

Kun koko työsuhteen elinkaari aina rekrytoinnista ja työsopimuksen tekemisestä tapahtuu yhdessä järjestelmässä, vapauttaa se aikaa ja mahdollistaa entistä helpommin hallittavan kokonaisuuden, kun tiedot eivät pilkkoudu eri järjestelmiin ja mahdollisiin mappikansioihin toimiston kaapissa. Työntekijälle prosessista jää selkeä ja eheä kuva, joka jatkuu saumattomasti HR-järjestelmästä löytyvään perehdytyssuunnitelmaan.

Lue lisää kuinka modernilla HR-järjestelmällä saadaan hyötyjä koko työsuhteenelinkaaren aikana aina alkaen rekrytoinnista ja työsuhteen aloittamisesta.

© 2023 Solaforce
Soita