9.4.2019

Oli sitten kyse uudesta strategiasta tai henkilöstöjärjestelyihin kohdistuvasta muutoksesta, vaatii muutoksen suunnitteleminen ja toteuttaminen paljon työtä. Ennakoiminen ja muutostarpeen havaitseminen hyvissä ajoin HR-järjestelmän tekoälyn tuottaman tiedon pohjalta on avainasemassa onnistuneen muutoksen läpiviennissä. Tarpeellisen tiedon ja viestinnän merkitys korostuu haastavassa tilanteessa.

HR on mukana muutoksen etulinjassa sillä muutos kuin muutos vaikuttaa työntekijöiden päivittäiseen tekemiseen. Tämän vuoksi HR:n tulisi myös pystyä vastaamaan muutoksen synnyttämiin paineisiin läpi koko organisaation.

 

Ennakoi, varaudu ja valmistaudu

Parhaimmat lähtökohdat muutoksen läpiviemiseen saadaan, kun käytettävissä on kattavasti tietoa muutoksen eri osa-alueista. HR-järjestelmän avulla pystytään muodostamaan nopeasti ja helposti koko organisaation työntekijöitä koskevia raportteja ja analyyseja, jotka toimivat suuntaviivoina erilaisille muutoksille. Tekoälyn avulla pystytään nostamaan esille erilaisia yhdistäviä tekijöitä, analyyseja sekä tekemään erilaisia ehdotuksia suositeltavista toimenpiteistä.

 

HR-järjestelmän tekoäly auttaa tunnistamaan tarpeen

Jotta muutoksen tarve ei tulisi yllätyksenä, mahdollistaa HR-järjestelmän sisäänrakennettu tekoäly erilaisten muuttujien seuraamisen perustuen kaikkeen käytössä olevaan dataan. Osaamisen ja kouluttautumisen ylläpitäminen sekä monien muiden muuttujien avulla pystytään ennakoimaan muutoksen tarvetta ja valmistutumaan siihen ennakkoon. Tekoäly toimii muutoksen tukena koko prosessin ajan:

 

1.       Tunnista muutoksen tarve ajoissa

2.       Kerää, analysoi ja tee päätelmiä tarjolla olevan datan pohjalta

3.       Suunnittele muutoksen jälkeinen organisaatio ja tehtävänkuvat

4.       Seuraa tilannetta ja reagoi merkkeihin muutoksen tarpeesta

, , ,

© 2024 Solaforce
Soita