19.6.2017

Moderni HR-järjestelmä pilvipalveluna tuo läpinäkyvyyden organisaatioon

Yritysten tilanteet saattavat muuttuvat yllättävänkin nopeasti yritysostojen, fuusioiden ja erilaisten muiden liiketoimintajärjestelyiden vuoksi. Yrityksen liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun muuttuvassa työympäristössä tarvitaan tietoa työntekijöiden osaamisen nykytilasta ja mahdollisista rekrytointi- sekä kehittämistarpeista.  Onko yrityksesi varmistanut kilpailukykynsä ketterästi muovailtavan organisaation kautta? Onko yritykselläsi läpinäkyvyyttä työntekijöiden osaamiseen ja kehittämismahdollisuuksiin yksikkö- ja yritystasoilla?

Moderni pilvipohjainen teknologia luo HR-yksilölle ja sitä kautta koko organisaatiolle lisäarvoa, kun suuriakin tietomääriä on helppo kerätä, ryhmitellä ja analysoida nopeasti. HR pystyy aidosti tukemaan esimiehiä tiedon tuottamisessa tarvittavaan muotoon. Teknologia mahdollistaa HR:n tehtävien laajentumisen pois manuaalisista rutiinitehtävistä ja liiketoimintojen reaaliaikaisten tarpeiden tukemisen. HR voi tuoda työkaluja esimiehille liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi tukemalla ura- ja seuraajasuunnittelua. Organisaatiosta pystytään löytämään potentiaaliset ihmiset kasvamaan ja oppimaan tarvittavia taitoja tukemaan urakehitystä. HR:n rooli sisäisenä rekrytoijana ja talenttien etsijänä yhdessä esimiesten kanssa tuo laajempaa näkemystä organisaation osaamisesta ja kyvyistä.

Strategiasuunnittelussa organisaatioita on helppo mallintaa eri skenaarioiden mukaisesti ja löytää mahdolliset pullonkaulat tai täytettävät kohdat. Modernissa HR-järjestelmässä on helppo kartoittaa oikeat ihmiset oikeilla taidoilla ja kehittymismahdollisuuksilla. HR pystyy luomaan osaamisen hallinnan strategiat vastaamaan yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin strategiasuunnitelmia.

 

 

 

 

, ,

© 2021 Solaforce
Soita