28.8.2018

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja julkista keskustelua värittävät esimerkiksi sanat ”tehokkuus, nopeus, analytiikka, digitalisaatio, robotisaatio, uusi johtaminen ja murros”. Muutoksen tahti vain kiihtyy. Jotta muutoksesta selvitään, esimiehiltä ja johtajuudelta edellytetään kykyä nähdä kehittämistarpeita, tilanteiden hallintaa, selkeitä toiminta- ja pelisääntöjä.

Mitä digiajan johtaminen tarkoittaa HR:lle? Miten HR voi tukea esimiehiä tässä muutoksessa? Digiajan johtaminen henkilöstöhallinnossa tarkoittaa reaaliaikaista dataa henkilökuntaan liittyvistä asioista esimerkiksi osaamisesta, seuraajasuunnittelusta, suorituksista, poissaoloista ja koulutuspäivistä. Dataa tulee voida hakea ja analysoida ketterästi. Analytiikan edellytyksenä on se, että data on ajan tasalla ja siitä saa ajettua erilaista tietoa eri tarpeisiin. Analytiikka itsessään ei tuo lisäarvoa vaan sen oikeanlainen käyttö ja hyödyntäminen.

Analytiikka on päivittäistä johtamista. HR-yksikkö ja esimiehet hahmottavat organisaation tilanteen ja kehitystarpeet eri näkökulmista, kun dataa voidaan käsitellä ja pilkkoa eri muotoihin. Dataa voidaan mallintaa eri budjetti- ja organisaatiovaihtoehtoihin sekä lyhyen- ja pitkänaikavälin suunnitelmiin. Ajantasainen tieto esimerkiksi henkilöstörakenteesta tukee liiketoimintaa ja organisaatio pystyy näkemään pullonkaulat ja resurssitarpeet. Budjetointia varten voidaan hakea raportit maksetuista palkoista ja poissaoloista.

Yrityksissä tarvitaan kykyä sopeutua muutoksiin nopeasti. Muutokset tuovat aina mahdollisuuksia. Johtamisessa tarvitaan näkemystä hyödyntää näitä mahdollisuuksia kilpailukyvyn luomiseksi ja muutoksen läpiviemiseksi organisaatiossa.Vanhan, perinteisen työkulttuurin tilalle on noussut mahdollisuuksien ja kehittymisen johtaminen, mikä vahvistaa yrityksen kilpailukykyä.

Moderni HR-ratkaisu kokoaa työtekijät, teknologian ja prosessit organisaation yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. HR pystyy määrittelemään roolinsa uudelleen ja nousemaan digitalisaation visionääriseksi edelläkävijäksi ja tukemaan organisaatiota.

Vuosi 2020 on nurkan takana – palveleeko HR-järjestelmäsi myös silloin?

Lue lisää modernista HR-järjestelmästämme.

© 2023 Solaforce
Soita