10.8.2017

Kantaako järjestelmäsi 2020-luvulle?

Mitä tarkoittaa digiajan johtaminen HR:lle? Digiajan johtaminen henkilöstöhallinnossa tarkoittaa reaaliaikaista dataa henkilökuntaan liittyvistä asioista esimerkiksi poissaoloista, koulutuspäivistä ja suorituksista. Dataa tulee voida hakea ja analysoida ketterästi.  Analytiikan edellytyksenä on se, että data on ajan tasalla ja siitä saa ajettua erilaista tietoa eri tarpeisiin. Analytiikka itsessään ei tuo lisäarvoa vaan sen oikeanlainen käyttö ja hyödyntäminen.

Analytiikka on päivittäistä johtamista. HR-yksikkö ja esimiehet hahmottavat organisaation tilanteen ja kehitystarpeet eri näkökulmista, kun dataa voidaan käsitellä ja pilkkoa eri muotoihin. Dataa voidaan mallintaa eri budjetti- ja organisaatiovaihtoehtoihin sekä lyhyen- ja pitkänaikavälin suunnitelmiin. Ajantasainen tieto esimerkiksi henkilöstörakenteesta tukee liiketoimintaa ja organisaatio pystyy näkemään pullonkaulat ja resurssitarpeet. Budjetointia varten voidaan hakea raportit maksetuista palkoista ja poissaoloista. Erilaisiin virallisiin raportteihin, esimerkiksi vuosikertomuksiin saadaan takautuvasti tietoa henkilöstön kokonaismäärästä eri toimihenkilöluokkineen ja ikäjakautumineen.
Organisaation työn sujuvuus ja tehokkuus kasvavat, kun työntekijät ja esimiehet voivat itsepalveluna luoda raportteja omista tiimeistään, kehityskeskusteluista ja esimerkiksi palkankorotuksista. Johtamisesta tulee läpinäkyvämpää ja sujuvampaa ajantasaisten mittareiden avulla ja staattiset excel-kaaviot joutavat historiaan.

HR muutoksen innoittaja
Organisaatiokulttuuriin muuttaminen saattaa viedä aikaa, mutta mikään yksikkö ei välty digiajan tuomilta muutoksilta.  Analytiikkaa tarvitaan kaikilla osastoilla enenevässä määrin tehokkaan työskentelyn varmistamiseksi. HR voi toimia digiajan henkilöstöjohtamisen edelläkävijänä ja luoda organisaatiolle toimintatapojen muuttumisen mahdollisuuksia.

© 2021 Solaforce
Soita