19.9.2017

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa työntekijöiden itsepalvelun

Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla, mikä vaikuttaa yritysten toimintaan. Asiakkaiden muuttuvat tarpeet, lainsäädännölliset ja muut ympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat suoraan HR-strategiaan. Perinteiset kerran vuodessa käytävät suunnittelu-, strategia- ja kehityskeskustelukierrokset eivät toimi enää digitalisaation aikakaudella. Muutoksessa pitää pysyä mukana.
HR:llä on kolme tärkeää strategista roolia: varsinainen HR-funktio, HR-järjestelmä ja henkilöstö. Yhdessä nämä rakentavat HR-arvoketjun. HR-ammattilaiset muodostavat HR-funktion. HR-järjestelmän rooli nousee arvoketjussa tärkeään asemaan, koska se mahdollistaa olemassa olevan datan hyödyntämisen ja strategisen suunnittelun ja implementoinnin. Järjestelmän tehtävänä on linkittää operatiiviset toiminnot, käytännöt ja olemassa oleva data yrityksen strategiaan. Henkilöstö puolestaan toimii näiden käytäntöjen kautta, mikä vaikuttaa yrityksen tehokkuuteen ja suoraan tulokseen.

Läpinäkyvyyttä ja itsepalvelua

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa työntekijöiden itsepalvelun, mikä vapauttaa HR-yksiköltä aikaa ympäristön luotaamiseen ja liiketoimintojen tukemiseen. Lisäksi läpinäkyvyys tietoihin lisää henkilöstön motivaatiota ja luo avointa yrityskulttuuria sekä toimintatapaa. Läpinäkyvyys auttaa HR-funktiota ja esimiehiä reagoimaan nopeammin ympäristön muutoksiin ”on the fly” ja tekemään päätöksiä yli organisaatiorajojen. HR-pystyy myös luomaan lisäarvoa rakentamalla henkilöstölle kehittymispolkuja ja erilaisia uramahdollisuuksia.

HR-käytännöt ovat tärkeässä roolissa yrityksessä. Modernissa HR-järjestelmässä on mahdollista luoda suunnitelmia työtekijöiden osaamisen järjestelmälliseen kehittämiseen ja seuraajasuunnitteluun. Henkilöstön suorituskyvyn tulisi olla HR-strategian ytimessä, jolloin työntekijöitä voidaan ohjata, antaa palautetta ja tunnustusta, jotta he suoriutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Näin työntekijät voivat toteuttaa omia kykyjään ja motivoitua, mikä näkyy suoraan yrityksen tuloksessa ja tuottavuudessa. HR-järjestelmän mittariston avulla saadaan tietoa siitä, mitä on saavutettu ja voidaan katsoa vaihtoehtoisia tapoja toiminnan kehittämiseksi tarvittaessa. Mittariston läpinäkyvyys tuo luottamusta työntekijöille ja esimiehille kaikilla organisaatiotasoilla.

Olli Hyppänen, COO

 

© 2022 Solaforce
Soita