22.5.2017

22.05.2017

Kokonaan uuden HR-järjestelmän valinta tai vaihto uuteen voi aiheuttaa paljon päävaivaa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, jos lähdetään ns. puhtaalta pöydältä katsomalla organisaation tarpeet ja etsitään niitä vastaava moderni, uuden teknologian digitaalinen HR-ratkaisu. Monilla organisaatioilla on käytössään vanhoja HR-järjestelmiä, joiden teknologia ja arkkitehtuuri ovat muovanneet HR-yksikön toiminnan tietynlaiseksi. Vanhat järjestelmät on kehitetty vanhojen toimintatapojen mukaan, joihin usein takerrutaan. Ennen järjestelmiä saatettiin suunnitella niin pitkään, että maailma ja tarpeet ehtivät muuttua. Nyt HR-toiminnot voidaan muokata uusien järjestelmien tuomien mahdollisuuksien mukaan eikä päinvastoin.

HR pilvessä helposti integroituneena

Pilvipalvelu mahdollistaa ratkaisun skaalautumisen ketterästi yrityksen henkilömäärän kasvaessa ja takaa sen, ettei kapasiteetti lopu kesken. Pilvipalvelu sopii pienille organisaatioille ja suurille konserneille ja se on käytettävissä ympäri maailmaa. Kansainväliset turvallisuusstandardit täyttävä alusta takaa tietoturvan ja -suojan.  Tärkeä valintakriteeri on myös HR-järjestelmän integroinnin helppous ja nopeus. HR-järjestelmät integroidaan usein olemassa oleviin, ehkä vanhoihinkin palkkajärjestelmiin, joiden integrointimahdollisuus on syytä tutkia tarkasti. Lisäksi järjestelmän varsinaisen käyttöönoton tulee sujua nopeasti ja vaivattomasti. Historian karma ja mielikuvat raskaista, pitkistä käyttöönottoprosesseista elävät pitkään, mutta nykyiset ratkaisut saadaan toimiviksi helposti ja sujuvasti. Joustava, modulaarinen HR-ratkaisu voidaan ottaa käyttöön myös moduuli kerrallaan organisaation tarpeiden mukaisesti ja laajentaa myöhemmin. Suuretkin organisaatiot hyötyvät modulaarisuudesta ja asteittaisesta ratkaisun implementoinnista. Modernit HR-ratkaisut mahdollistavat sen, että niiden käyttö yrityksessä ei ole vain HR-ihmisten back office -työskentelyä vaan kaikki työntekijät voivat käyttää niitä tarvittaessa.

Moderni ratkaisu mahdollistaa eri käyttäjäroolien luomisen mm. esimiehille, HR:lle ja työntekijöille. Näin HR-yksikkö muuttuu aktiiviseksi toimijaksi, kun aikaa voidaan allokoida organisaation tukemiseen ja muuhun kehitystyöhön. Myös työntekijät saavat läpinäkyvyyttä omiin tietoihin ja toimintoihin eikä HR-järjestelmä ole enää ns. salainen arkisto. Moderni HR-ratkaisu kokoaa organisaation yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Oikean HR-ratkaisun valinnan muistilista: pilvipalvelu, uusin teknologia, integrointi ja käyttöönotto, tuki, modulaarisuus ja joustavuus, käyttäjäroolit.

,

© 2023 Solaforce
Soita