8.5.2018

Yrityksen kilpailukyvyn varmistaminen ja kehittäminen pohjautuvat liiketoimintatiedon hallintaan, mikä tarkoittaa omaan liiketoimintaan ja sen ympäristöön liittyvän tiedon keräämistä, tiedon merkityksen analysointia, arviointia sekä tulkintaa. Tietoa pitää pystyä analyyttisesti tarkastelemaan ja käyttämään sitä päätöksenteossa, strategisessa johtamisessa sekä organisaation kehittämisessä. Analytiikka on numeerisen liiketoimintatiedon tarkastelua, yhtenäisyyksien ja säännönmukaisuuksien etsimistä ja tutkimista sekä tulkintaa.

HR:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on liiketoiminnan tukeminen, mihin tarvitaan ajantasaista tietoa henkilöstövoimavaroista ja niiden kehitystarpeista sekä -näkemyksistä. HR tarvitsee tietoa asioiden ymmärtämiseen, päätöksentekoon ja sitä kautta uuden tiedon luomiseen. Michiganin yliopiston professorin Dave Ulrichin mukaan HR-ammattilainen toimii neljällä eri osa-alueella, joita ovat strateginen henkilöstöjohtaminen, muutoksen ja uudistumisen johtaminen, yrityksen perusrakenteiden johtaminen ja henkilöstön ohjaus sekä sitouttaminen.

Henkilöstön sitouttaminen, palkitsemisen ja kehityksen seuranta ovat liiketoimintojen jatkuvuuden turvaamisen kannalta avainasemassa. Näihin liittyy valtava määrä eri asioita ja sitä kautta analysoitavaa tietoa.

Excelit ja kortistot eivät taivu tiedon tarvittavaan analysointiin vaan tarvitaan muita työkaluja, jotta tiedosta pystytään luomaan todellista arvoa liiketoimintaprosessiin. Digitalisaation mahdollistama analytiikka ei ole monimutkaista, mutta se tekee monimutkaisesta yksinkertaisempaan. Digitalisaatio ei sinänsä ole itseisarvo vaan sen kaikki tuomat mahdollisuudet ovat.

Millaisia mahdollisuuksia sinulla on käytössäsi HR-työssäsi? Tukeeko nykyinen HR-järjestelmäsi liiketoiminnan ja oman funktiosi tavoitteita ja mahdollistaa strategisen työskentelyn?

Jaana Sirkiä, markkinointi- ja viestintäpäällikkö

© 2022 Solaforce
Soita