29.9.2016

3.10.2016

Yksi HR:ää eniten kuormittavista tehtävistä on perinteinen raportointi. Erilaisten raporttien kerääminen ja muokkaaminen syövät työaikaa kuukaudesta toiseen. Esimerkiksi yksinkertaisia listauksia henkilöstönmäärästä joudutaan tekemään uudelleen ja uudelleen joka kuukausi. Onneksi uuden sukupolven HR-järjestelmissä tähän ongelmaan on keksitty toimiva ratkaisu, erilaiset mittaristot käyttäjän roolin mukaisesti.

Raportointia vain raportoinnin ilosta?

Käyttäjäprofiilin mukaiset mittaristot tuottavat yhdellä silmäyksellä nähtäviä raportteja ja tunnuslukuja, joita on helppo käyttää eri tarkoituksiin. Yrityksen johdon, esimiesten, HR:n sekä kaikkien työntekijöiden mittaristoissa on nähtävissä profiilin mukaiset tiedot.

Tällaisilla mittaristoilla vähennetään jatkuvaa raportoinnin tarvetta, kun esimerkiksi yrityksen johto pystyy itsenäisesti tarkistamaan monia hyödyllisiä tietoja ilman erillistä raporttien kokoamista ja muokkaamista. Lisäksi toimivat mittaristot ja tunnusluvut katsovat eteenpäin, eivätkä ”peruutuspeiliin” kuten perinteisellä raportoinnilla on tapana tehdä.

Tieto lisää johtamisen tehokkuutta

Toimivassa raportoinnissa on monia etuja. Pelkästään HR:n työtaakan väheneminen vapauttaa aikaa muuhun henkilöstöjohtamiseen, mutta myös esimiesten tietomäärän lisääntyessä itse johtaminen paranee. Kun esimiehillä on kaikki tieto ajantasaisena edessään, paranee päätöksenteon tehokkuus sekä kommunikaatio oman tiimin kanssa.

Oletko jo tutustunut uudenlaiseen raportointiin?

 


solaforce_blogi

 

 

 

Solaforce_logo

 

, ,

© 2022 Solaforce
Soita