15.2.2021

Kuinka tekoäly näkyy HR-järjestelmässä? Millaisia hyötyjä sillä on datan keräämisen ja käsittelemisen kanssa?

HR:llä on käytössään valtavat määrät dataa, jonka käyttäminen ja hyödyntäminen ovat vielä suurella osalla organisaatioita vajaakäytöllä. Ensimmäisenä ongelmana törmätään siihen, kuinka vaikeaa raportoiminen, tiedon kerääminen ja kokoaminen haluttuun muotoon on. Toisena ongelmana huomataan usein kunnollisten käyttökohteiden puuttumisen, eli mihin me tätä dataa oikeastaan keräämme?

Tekoälyn avulla on mahdollista kerätä ja tehdä tulkintoja kaikesta tuosta datasta. Pystymme entistä vahvemmin keskittymään itse henkilöstöjohtamiseen, kun oppiva tekoäly kokoaa ja tulkitsee käyttäjää kiinnostavaa dataa automaattisesti taustalla. Tavallisimpia esimerkkejä tekoälyn tuottamasta datasta on mahdollisten poislähtijöiden ennustaminen, huippu suoriutujien tunnistaminen sekä työtehokkuuden aleneminen erilaisien muuttujien takia. Kaikkiin näihin pystytään tuomaan vastauksia ilman manuaalista raporttien ajamista, yhdistelemistä ja tulkitsemista.

Oppiva tekoäly pystyy myös ehdottamaan käyttäjälle kiinnostavia uusia tietoja perustuen hänen aiempaan HR-järjestelmän käyttöönsä. Esimiehille voidaan aktiivisesti tarjota uudenlaisia tilastoja ja tietoja osaksi esimiehen työtilaa, jossa hän näkee yhdellä silmäyksellä tiimiään koskevia tärkeitä asioita. Lue lisää kuinka tekoäly muuttaa henkilöstöjohtamista.

© 2023 Solaforce
Soita