29.9.2020

Henkilöstöanalytiikka on lisännyt puhetta siitä, kuinka yllättävän vähän hyödynnämme henkilöstöstä kerättävää dataa, tai ylipäätänsä kuinka vähän dataa kerätään. Kuinka saada henkilöstöanalytiikka hyötykäyttöön?

Monessa organisaatiossa henkilöstöanalytiikka on jäänyt lähinnä puheen ja mietinnän tasolle, ilman sen suurempia ajatuksia siitä kuinka sitä voitaisiin omassa organisaatiossa hyödyntää tai mistä kaikkialta dataa saadaan koottua. Tiedolla johtamisesta on tullut helppo käsite, josta puhutaan paljon, mutta jonka merkitystä ei oikein ehkä ymmärretä.

Ensimmäinen asia, jonka tulisi muuttua, jotta henkilöstöanalytiikka saadaan kunnolla käyttöön, on tiedon tallentaminen ja säilöminen. Minne sitä kerätään? Mistä se koostuu? Saadaanko kaikki tieto raportoitua järjestelmistä ulos? Tiedolla johtaminen tarkoittaa kaiken HR datan keskittämistä yhteen paikkaan, jolloin sen raportoiminen, käsitteleminen ja ennustaminen datan muutoksien perusteella on mahdollista.

Toinen asia, joka pitäisi muistaa on tiedon merkitys. Miten tiedolla halutaan vaikuttaa? Miten tiedon avulla pystytään muokkaamaan käsitystä jostakin asiasta? Kuinka HR pystyy hyötymään tiedosta? HR-järjestelmään kerätystä tiedosta pystytään tekemään kauaskantoisia ennustuksia henkilöstön muutoksista ja muutos- sekä kehitystarpeista. Toimiva ja tehokas HR-järjestelmä mahdollistaa HR:lle suuremman roolin liiketoiminnan kehittämisessä. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä auttaa henkilöstöanalytiikan keräämisessä, käsittelyssä ja ennustamisessa.

© 2023 Solaforce
Soita