Tarjoaako nykyinen järjestelmäsi apuvälineitä hallita ja seurata tavoite- ja kehityskeskustelujen etenemistä helposti? Millaisia toiminnallisuuksia modernilla HR-järjestelmällä on tarjota tueksi näihin ja moniin muihin henkilöstöjohtamisen haasteisiin?

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa paitsi erilaisten prosessien automatisoinnin niin myös niiden hallinnan sekä seurannan keskitetysti. Esimerkiksi kehityskeskustelut voidaan kohdistaa erilaisten keskustelupohjien kautta erilaisina halutuille yksiköille ja niiden etenemistä sekä avoinna olevuutta voidaan johtaa keskistetysti HR:n toimesta. Miltä kuulostaisi mahdollisuus hallita koko kehityskeskusteluprosessia aina suunnittelusta raportointiin asti?

Moderni HR-järjestelmä tukee tavoite- ja kehityskeskustelujen luomista alusta loppuun. HR pystyy rakentamaan erilaisia keskustelupohjia, joita voidaan vaiheistaa ja hallita keskitetysti yhdestä paikasta. Vaiheistamisen avulla pystytään määrittelemään, että tietty keskusteluosa käydään heti alkuvuodesta, jonka jälkeen keskustelupohja lukkiutuu vain tarkastelu tilaan. Kun keskustelun jatko taas on ajankohtainen, aukeaa se uudestaan antaen mahdollisuuden sekä esihenkilölle, että työntekijälle kirjata vastauksia seuraaviin kohtiin.

Kun HR-järjestelmä tukee keskustelun käyntiä ja HR pystyy seuraamaan niiden etenemistä reaaliajassa, helpottuu koko prosessin läpivienti. Lue lisää Solaforcen HR-järjestelmän monipuolisista toiminnallisuuksista.

 

Haluatko kuulla lisää? Varaa demo tästä.

 

Parhaimmat hyödyt saadaan, kun HR-järjestelmä tukee henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyöskentelyä kaikissa työsuhteen vaiheissa. Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa monipuolisten toiminnallisuuksien hyödyntämisen läpi työsuhteen.

Moderni HR-järjestelmä mahdollistaa nyt kaiken sen, johon on aiemmin joutunut vain sopeutumaan vanhojen järjestelmien puutteiden vuoksi. Esimerkkeinä voi mainita mm. monipuoliset hyväksymisketjut, erilaisten prosessien automatisointi sekä kattavan raportoinnin ja analytiikan tuottaminen läpi koko järjestelmän.

Esihenkilötyön helpottaminen ja tukeminen ovat avainasemassa jokaisessa yrityksessä. HR-järjestelmästä löytyvien työtilojen avulla pystytään tuomaan päivittäin tarvittavia toiminnallisuuksia helposti käyttöön. Hyväksymisten tekeminen keskitetysti, tiimin hallinta yhdessä näkymässä sekä tärkeiden tapahtumien kuten kehityskeskusteluiden seuraaminen ja toteuttaminen ilman turhaa pomppimista järjestelmässä tuovat aidosti mitattavia hyötyjä esihenkilöille.

Automaation, raportoinnin ja analytiikan toiminnot tuovat HR:lle tukea henkilöstöjohtamisen haasteisiin alati muuttuvassa työympäristössä. Selkeät toimintaprosessit, joita voidaan johtaa keskitetysti, samankaltaisten rutiinien automatisointi sekä ennustettavuuden parantuminen paremman automatiikan kautta ovat modernin HR-järjestelmän selkärankaa. Kun kaiken tämän yhdistää monipuolisiin toiminnallisuuksiin hyväksymisketjuista, erillisten organisaatiorakenteiden mahdollistamisesta sekä selkeään ja intuitiiviseen käyttöliittymään saadaan aikaan juuri teidän yrityksenne tarpeita vastaava HR-järjestelmä, josta ei lopu suorituskyky kesken. Lue lisää Solaforcen modernin HR-järjestelmän toiminnallisuuksista.

Yhtenäisten johtamiskäytäntöjen, erilaisten prosessien ja arkea helpottavien toiminnallisuuksien tuominen luontevasti osaksi HR-järjestelmää on ensiarvoisen tärkeää esihenkilötyön tukemista. Kuinka hyvin nykyinen järjestelmäsi tukee ja ohjaa esihenkilöitä?

Modernin HR-järjestelmän sisäänkirjoitettuja toimintamalleja ovat mm. automaation lisääminen ja yhteisten toimintatapojen mahdollistaminen läpi organisaation ilman sen suurempia ponnisteluja. Mutta mitkä ovat modernin HR-järjestelmän suurimmat edut päivittäisen johtamisen ja esihenkilötyön tukemisen kohdalla?

Ensimmäisenä voisi nostaa vaikkapa helppokäyttöisyyden, jonka avulla pystytään tukemaan eri prosessien läpivientiä helposti osana päivittäistä tekemistä.  Nopeasti saatavat raportit ja helposti löytyvät toiminnallisuudet lisäävät käyttömukavuutta sekä mahdollistavat asioihin nopeasti tarttumisen.

Toisena voisi antaa erityismaininnan helposti muokattavalle HR-järjestelmälle, jonne pystytään tuomaan keskistetysti kaikki työsuhteen eri prosessit. Johdetut ja selkeät toimintamallit, jotka voidaan jalkauttaa ylhäältä alaspäin palvelemaan ja tukemaan esihenkilöiden työtä päivittäin. Ohjaavuuden lisääminen ja toiminnan tukeminen mahdollistavat esihenkilön työajan ohjaamisen tärkeimpiin tehtäviin.

Modernin HR-järjestelmän avulla pystytään luomaan uudenlaisia mahdollisuuksia erityisesti esihenkilöiden työn tukemiseen. Lue lisää millaisia Solaforcen HR-järjestelmän hyötyjä voitaisiin nähdä teidän organisaatiossanne.

Kuinka tukea esihenkilöiden päivittäistä työtä? Millaista tukea moderni HR-järjestelmä pystyy antamaan johtamiseen? Läpinäkyvyys, itsepalvelu ja helppokäyttöisyys ovat avainasemassa, kun HR-järjestelmän hyötyjä halutaan valjastaa johtamisen tueksi.

Modernin ja helppokäyttöisen HR-järjestelmän avulla pystytään tuottamaan enemmän analytiikkaa johtamisen tueksi. Kattava raportointi ja tekoäly tuovat lisäarvoa ja tukea johtamiseen kun päätöksiä pystytään perustamaan aitoon tietoon. Raportoinnin avulla pystytään nostamaan tietoon perustuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa uudelle tasolle, samalla kun tekoäly nostaa monia muita muuttujia esiin päätöksenteon tueksi.

Oma lukunsa on datan ajan tasalla pysyminen ja sen mahdollistaminen laajalla itsepalvelulla, jossa jokainen henkilö pystyy ylläpitämään tietyiltä osin omia tietojaan. Omien osaamistietojen ja sertifikaattien ylläpitäminen helpottaa suunnitteluja ja varmistaa, että osaamiset eivät jää jälkeen.

HR-järjestelmän mahdollistaman suunnitelmallisuuden lisääntyminen ja yhtenäisten toimintatapojen avulla pystytään tuomaan uutta otetta johtamiseen niin HR:n, esihenkilöiden kuin organisaation johdon taholta. Kaiken takana on moderni, nykypäivän tekemistä tukeva HR-järjestelmä, jonka avulla johdat paremmin! Lue lisää Solaforcen modernista HR-järjestelmästä.

Kuinka suunnitella osaamisten kehittymistä huomioiden tulevat muutokset ja tarpeet? Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää jokaiselle organisaatiolle. Nykypäivän nopea muutosvauhti tarvitsee tueksi monipuolisia työkaluja, jotka vastaavat haasteisiin kaikilla henkilöstöjohtamisen osa-alueilla.

HR-järjestelmässä pystytään ylläpitämään osaamisia kattavasti, sekä analysoimaan osaamisten kehittymistä ja osaamisvajeita äärimmäisen tarkasti. HR-järjestelmän monipuoliset mahdollisuudet osaamisten kehittämiseen kattavat muun muassa seuraavat toiminnallisuudet:

Keskistetty paikka kaikelle osaamisten ja koulutusten tiedoille: Tallenna kaikki tiedot yhteen paikkaan, tarpeellisten eräpäiväilmoitusten kanssa. Käyttäjät voivat tarkastella omia tietojaan ja HR pystyy keskitetysti tarkastelemaan osaamisten riittämistä, kehittymistä ja jakautumista.

Koulutusten ja osaamisten yläpitäminen monipuolisella koulutuskalenterilla: Niin sisäisten- kuin ulkoistenkoulutusten ylläpitoon, ilmoittautumiseen ja automaattiseen osaamistietojen päivitykseen soveltuva koulutuskalenteri toiminnallisuus mahdollistaa monipuolisesti erilaisia osaamisen ylläpitämiseen liittyviä toimintoja.

Analysoi, reagoi ja valmistaudu muutoksiin: Kun kaikki henkilöstön osaamistieto on yhdessä keskistetyssä paikassa, pystyy HR ja johto hyödyntämään tietoa tehokkaammin. Esimerkiksi muutoksiin varautuminen ja seuraajasuunnittelun tekeminen helpottuvat kun käytettävissä on kaikki osaamiseen liittyvä tieto.

Solaforcen HR-järjestelmän monipuoliset osaamisenkehittämisen työkalut varmistavat, että organisaatiosi osaaminen pysyy kehityksessä mukana. Lue lisää monipuolisista, kokonaisvaltaisen HR-järjestelmän toiminnallisuuksista.

Kuinka tukea johtamista HR:n automaatiolla ja aidolla tiedolla? Millaisia apuvälineitä HR-järjestelmä tarjoaa tiedon käsittelyyn ja analysoimiseen johtamisen tueksi?

Johtaminen aidolla tiedolla, siitä puhutaan nyt paljon. Mitä se tarkoittaa ja mikä oikeastaan on aitoa tietoa? Henkilöstöjohtamisessa tiedon määrä on valtava. On työsuhteeseen, henkilöön, suoritukseen ja osaamiseen liittyvää tietoa, joita usein vielä ylläpidetään eri välineissä hajautettuna. Lisäksi näitä tietoja saatetaan kirjata ja käsitellä hyvinkin vaihtelevilla tavoilla.

Ensimmäinen askel kohti aidolla tiedolla johtamista on keskitetty tiedonhallinta. Keskitetty tallennuspaikka mahdollistaa samalla myös yhtenäiset tavat käsitellä tietoa. Niiden avulla pystytään tukemaan johtamisenprosesseja, luomaan toimivaa automaatiota ja varmistamaan tietojen oikeanlainen käsittely. Ilman selkeää tapaa käsitellä tietoa, ei pystytä millään luomaan aitoon tietoon pohjautuvaa analytiikkaa ja johtamista.

Seuraava askel on tiedon raportoimiseen, käsittelyyn ja analysointiin perehtyminen ja panostaminen. Kaikissa HR-järjestelmissä tiedon raportoiminen ei ole mahdollista, vaan tiedot hautautuvat järjestelmään ja jäävät hyödyntämättä. Mahdollisuus luoda omia raportteja yhdistettynä valmiisiin raportteihin tuovat niin johdolle, HR:lle kuin esihenkilöille valtavasti tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa.

Viimeinen ja tärkein kohta on aito automatisointi sekä analysointi. Mahdollistaako nykyinen HR-järjestelmäsi tiedon analysoinnin helposti ja nopeasti? Tukeeko se käyttäjää nostamalla tärkeitä tietoja ja muistuttamalla käyttäjää erilaisista toimista? Automatisointi ja tiedon hallinta ovat avainasemassa, kun oman organisaation kehittymistä ja kasvua halutaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee tiedolla johtamista.

Suorituksen johtaminen ja tavoitteenasetanta ovat monessa organisaatiossa monimutkaisia kokonaisuuksia sekä vaikeasti raportoitavia että johdettavia prosesseja. Älykäs työtila tarjoaa kaikille käyttäjille helpon ja nopean työkalun HR-tietoon. Osana toimivaa HR-järjestelmää älykkäät työtilat mahdollistavat helpommin hallittavia prosesseja sekä tukevat liiketoiminnan kasvua.

Moderni HR-järjestelmä tarjoaa jokaiselle käyttäjäryhmälle tarpeelliset toiminnollisuudet helpossa ja toiminnallisessa näkymässä lisäten käyttötaajuutta. Kuka tarvitsee järjestelmää, jonne syötetään tietoa ilman kunnollista raportointia tai analysointia? Toimivalla HR-järjestelmällä saadaan luotettavaa tietoa johtamisen tueksi.

Älykkäät työtilat tuovat esimerkiksi tavoitteenasetantaprosessiin näkyville tiimitasoisen listauksen missä vaiheessa prosessi on menossa kenenkin kohdalla. Esihenkilöille pystytään yhdistämään samaan näkymään myös muita johtamisen kannalta tärkeitä elementtejä, kuka on tänään paikalla, kenellä ylityötunnit lähentelevät maksimirajaa sekä HR:n keskistettyä ohjeistusta.

Käyttäjäystävällinen, kaikissa päätelaitteissa toimiva HR-järjestelmä säästää aikaa ja resursseja. Kun HR:n aika ei kulu jatkuvaan vahtimiseen ja ohjeistamiseen sekä tiimien vetäjät saavat helposti päivittäiseen tekemiseen liittyvät tiedot, onnistuu myös itse johtaminen helpommin. Raportoinnin merkitys korostuu päivittäisessä työskentelyssä, kun muistutukset ja erilaiset hälytykset kertovat asioiden etenemisestä automaattisesti.

Teknologian kehittymisen ansiosta uuden sukupolven HR-ratkaisu mahdollistaa kaikkien eri osa-alueiden yhdistämisen yhden järjestelmän alle. Koko työsuhteen elinkaari saadaan samaan järjestelmään, jolloin perinteisesti ongelmia aiheuttanut raportointi tehostuu ja sen merkitys yrityksen toiminnalle korostuu entisestään.

Lue lisää millaisia etuja uuden sukupolven älykkäällä HR-järjestelmällä saadaan.

Koulutuskalenterin avulla hallitset sisäisten ja ulkoisten koulutusten ilmoittautumisia, osallistujia sekä päivität helposti koulutustiedot suoraan HR-järjestelmään.

Sisäisten ja ulkoisten koulutusten hallinnan työvälineenä Solaforcen koulutuskalenteri mahdollistaa monipuoliset ja kattavat toiminnallisuudet aina koulutusten suunnittelusta osaamistietojen taltiointiin asti. Panostukset koulutukseen ja niiden lisäämiseen ovat kasvaneet monissa organisaatiossa kaikin puolin poikkeuksellisen ajanjakson yhä vaan pitkittyessä. Koulutusmäärien kasvaessa pelkkä sähköposti-ilmoittautuminen osoittautuu usein ongelmalliseksi.

Solaforcen HR-järjestelmässä toimiva täyden mittaluokan koulutushallinnan työkalu mahdollistaa monia toiminnallisuuksia, joiden avulla pystytään suunnittelemaan, toteuttamaan ja hallitsemaan koulutuksia kattavasti läpi organisaation.

Monipuolisten toiminnallisuuksien ansiosta Solaforcen koulutushallinnan työkalu on HR:lle loistava apuväline kaikkiin koulutustarpeisiin. Yhdistettynä kattavaan koulutustenraportointiin sekä osaamisvajeiden tunnistamiseen pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan organisaation koulutustarpeet kattavasti.

Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä mahdollistaa uudenlaisten toiminnallisuuksien tuomisen osaksi HR-järjestelmää.

Vuoden lähestyessä loppuaan, ovat ensi vuoden vuosisuunnitelmat ja tavoitteiden määrittely HR:n sekä johdon työpöydällä. Kuinka hyvin HR-järjestelmäsi vastaa nykypäivän vaatimuksiin suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin suhteen? Johtamisen yleiset haasteet kuten läpinäkyvyyden ja seurantamahdollisuuksien puute ovat usein syvällä vanhoissa HR-järjestelmissä olevia ongelmia.

Toimivalla HR-järjestelmällä pystytään vaiheistamaan kehityskeskusteluja ja tavoitteenasetantaa, jolloin HR saa selkeän kokonaiskuvan prosessin etenemisestä. Esimerkiksi tiimien työntekijäkohtaisen aloittamatta, aloitettu, käyty -tilannetiedon saaminen kehityskeskusteluista helpottaa johtamista. HR:n vuosikellon mukaisesti suunniteltu prosessi etenee helposti ja nopeasti suunnittelusta käyttöön.

Esihenkilöiden työ helpottuu, HR pystyy johtamaan paremmin
Myös esihenkilöiden työtä voidaan helpottaa automatiikan ja vaiheistuksen avulla tuoden muistutukset ja keskitetyn ohjeistuksen helposti yhteen ja samaan paikkaan. Myös työntekijän puolella saadaan yhdestä keskitetystä järjestelmästä hyötyjä, kun oma kehityskeskusteluprosessi kulkee yhdessä ja samassa paikassa, josta löytyvät myös koulutussuunnitelmat ja bonuslaskenta. Kehityskeskusteluprosessissa myös työntekijöillä voi olla esitäytettäviä kohtia, joihin pystytään palaamaan varsinaisessa keskustelussa yhdessä esihenkilön kanssa. Lue lisää kuinka toimiva HR-järjestelmä auttaa toteuttamaan HR:n vuosisuunnitelmaa.

Työntekijöiden jaksaminen poikkeusolojen päättyessä.

Nyt kun tämä poikkeuksellinen ajanjakso on päättymässä ja työpaikoilla on saatu esimakua uudesta normaalista, on hyvä hetki mitata, millaisella fiiliksellä töissä ollaan. Millainen tunnelma työpaikoilla on? Millaisia muutoksia toivotaan? Onko joitain erityisentuen kohteita, joihin HR pystyy antamaan työkaluja sekä suuntaamaan esimerkiksi työterveyshuollon resursseja?

Pulssi- ja fiilismittausten perusteella saadaan nopeasti ja tehokkaasti kattavaa kuvaa siitä millaisia muutoksia johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn täytyy tehdä pitkän poikkeuksellisen ajanjakson jälkeen.

HR-järjestelmässä toimiva SolaSurvey kyselytyökalu mahdollistaa toisaalta laajojen koko organisaatiota koskevien kyselyiden tekemisen, mutta myös pienempien kohdennettujen kyselyiden tekemisen. Hyvin luotu kysely tuottaa paljon arvokasta tietoa, jonka avulla pystytään kohdentamaan resursseja tarkemmin. Onko meillä enemmän tarvetta yhteisille ryhmäytymisaktiviteeteille vai henkilökohtaiselle tuelle esimerkiksi jaksamisen tukemisen näkökulmasta? Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia pulssi- ja fiilismittausten kautta.

SolaSurvey kattaa kaikki organisaation kyselytarpeet, joiden avulla pystytään ennustamaan henkilöstön jaksamista ja muutokseen sopeutumista. Lue lisää modernin HR-järjestelmän mahdollisuuksista mm. kyselyiden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

© 2022 Solaforce
Soita