Millaiset tarpeet? Millaisia käyttäjiä? Kuinka käyttöönottoprojekti saadaan vietyä läpi ja millaisia resursseja se vaatii? Miten valita onnistuneesti kokonaan uusi HR-järjestelmä tai vaihtaa vanhentunut uuteen moderniin? HR-järjestelmä, joka automatisoi HR-prosessit, helpottaa suunnittelua ja toimii sujuvasti itsepalveluna, hyödyntää koko organisaatiota.

Yrityksen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa

HR-järjestelmän määrittely pohjautuu yrityksen liiketoimintojen tarpeisiin. Valintaa tehdessä on hyvä huomioida niin nykyiset kuin tulevaisuuden tarpeet; tarvittavat kieliversiot ja skaalautuvuus yrityksen kasvusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on hyvä huomioida järjestelmän toiminnallisuudet mm. lomasuunnittelussa, kehityskeskusteluissa sekä ennakoivassa analytiikassa ja raportoinnissa, joiden avulla HR-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Ennustava analytiikka ja työtilat esimiehille sekä HR:lle

HR:n ja esimiesten työtilat tuovat paljon tietoa helposti nähtäville ja mahdollistavat nopean reagoimisen mm. poissaolojen hälyttävään kertymiseen, koulutuksien vanhenemiseen ja yrityksen päivittäisiin toimintoihin. Esimiesten työtilassa esimies näkee helposti ja nopeasti tiiminsä päivän tapahtumat, suunnittelee ja toteuttaa muutoksia.

Käyttökokemus tätä päivää

Nykypäivänä teknisiltä laitteilta odotetaan toimintavarmuutta ja nopeutta. Tämä pätee myös HR-järjestelmään. Järjestelmän pitää toimia myös mobiilisti itsepalveluna ja olla aina saatavilla ilman erillisiä päivityksiä tai muita katkoja.

Kustannukset hallinnassa ilman erillisiä päivityskuluja

Pilvipalvelut ovat tulleet myös HR-järjestelmiin, mikä tekee hankinnasta ketterää ja kustannustehokasta. Aito pilvipalvelu skaalautuu yrityksen kasvutarpeiden mukaisesti.

Oikein valittu HR-järjestelmä automatisoi prosessit, sitouttaa henkilökuntaa, vapauttaa HR-yksikön aikaa liiketoimintojen tukemiseen, tuo kustannussäästöjä ja palvelee myös 2020-luvulla. Lue lisää kuinka modernilla HR-järjestelmällä saadaan kilpailuetua.

 

Millaisia muutoksia HR:llä on edessään? Kuinka jatkuvasti muuttuvan työelämän haasteisiin pystytään vastaamaan henkilöstöjohtamisella? Suunnitteleminen ja ennakoiminen toimivien työkalujen avulla helpottaa muutoksen läpivientiä kaikilla tasoilla.

Erilaisten henkilöstöön kohdistuvien muutosten suunnitteleminen ja johtaminen vaativat huomattavan paljon aikaa valmisteluineen. Toimivien työkalujen ja prosessien avulla pystytään helpottamaan suunnittelua sekä vähentämään siihen kuluvaa aikaa, kun mahdollistetaan helppo tiedon löytäminen, käsitteleminen ja analysoiminen.

Millaisia työkaluja HR:lle on tarjolla? Onko niiden avulla mahdollista saada luotettavaa ja helposti analysoitavaa tietoa, jonka avulla pystyään vaikuttamaan yrityksen johtamiseen ja suuntaan?

Toimiva ja älykäs HR-järjestelmä, joka mahdollistaa käytön kaikille työntekijöille on ensimmäinen askel kohti parempaa muutoksen tukea. Kun järjestelmällä on käyttäjiä laajasti koko organisaatiossa, pysyy HR-järjestelmässä oleva tieto ajantasaisena sekä rikkaana. Ajantasaisen raportoinnin ja analytiikan pohjalta pystytään tekemään laajoja selvityksiä esimerkiksi tulevista organisaatiomuutoksista ja niiden vaikutuksista henkilöstöön kokonaisuudessaan. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä mahdollistaa muutoksen tukemisen kokonaisvaltaisesti.

Millaiset tarpeet? Millaisia käyttäjiä? Kuinka käyttöönottoprojekti saadaan vietyä läpi ja millaisia resursseja se vaatii? Miten valita onnistuneesti kokonaan uusi HR-järjestelmä tai vaihtaa vanhentunut uuteen moderniin? HR-järjestelmä, joka automatisoi HR-prosessit, helpottaa suunnittelua ja toimii sujuvasti itsepalveluna, hyödyntää koko organisaatiota.

Yrityksen tarpeet nyt ja tulevaisuudessa

HR-järjestelmän määrittely pohjautuu yrityksen liiketoimintojen tarpeisiin. Valintaa tehdessä on hyvä huomioida niin nykyiset kuin tulevaisuuden tarpeet; tarvittavat kieliversiot ja skaalautuvuus yrityksen kasvusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on hyvä huomioida järjestelmän toiminnallisuudet mm. lomasuunnittelussa, kehityskeskusteluissa sekä ennakoivassa analytiikassa ja raportoinnissa, joiden avulla HR-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Ennustava analytiikka ja työtilat esimiehille sekä HR:lle

HR:n ja esimiesten työtilat tuovat paljon tietoa helposti nähtäville ja mahdollistavat nopean reagoimisen mm. poissaolojen hälyttävään kertymiseen, koulutuksien vanhenemiseen ja yrityksen päivittäisiin toimintoihin. Esimiesten työtilassa esimies näkee helposti ja nopeasti tiiminsä päivän tapahtumat, suunnittelee ja toteuttaa muutoksia.

Käyttökokemus tätä päivää

Nykypäivänä teknisiltä laitteilta odotetaan toimintavarmuutta ja nopeutta. Tämä pätee myös HR-järjestelmään. Järjestelmän pitää toimia myös mobiilisti itsepalveluna ja olla aina saatavilla ilman erillisiä päivityksiä tai muita katkoja.

Kustannukset hallinnassa ilman erillisiä päivityskuluja

Pilvipalvelut ovat tulleet myös HR-järjestelmiin, mikä tekee hankinnasta ketterää ja kustannustehokasta. Aito pilvipalvelu skaalautuu yrityksen kasvutarpeiden mukaisesti.

Oikein valittu HR-järjestelmä automatisoi prosessit, sitouttaa henkilökuntaa, vapauttaa HR-yksikön aikaa liiketoimintojen tukemiseen, tuo kustannussäästöjä ja palvelee myös 2020-luvulla. Lue lisää kuinka modernilla HR-järjestelmällä saadaan kilpailuetua.

Kuinka saada kiinni työntekijöiden kokemuksista ja fiiliksistä? Osana työntekijäkokemusta kattavat ja nopeasti vastattavat henkilöstökyselyt tuottavat paljon hyödyllistä tietoa johdolle yrityksen suunnasta. Kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen rakentaminen osaksi HR-järjestelmää tuo monia helpotuksia itsepalvelun avulla.

Kokonaisvaltaisen henkilöstökokemuksen taustalla on suurempi ajatus siitä, kuinka hyvin meidän työntekijämme viihtyvät, kuinka he kokevat työsuhteen aloittamisen ja toisaalta myös päättymisen sujuvan. HR-järjestelmä on luonnollinen kokonaisuus työntekijäkokemuksen rakentamiseen ja mittaamiseen. Järjestelmän avulla pystytään tuomaan kaikkien työntekijöiden saataville laaja ja kattava työkalu, joka mahdollistaa monipuolisen tilastoitavan tiedon kerääminen ja hyödyntämisen.

Rekrytointiprosessin saumaton toiminen, perehdytyssuunnitelman tekeminen ja seuraaminen avoimesti sekä säännölliset kyselyt ja fiiliksen pulssimittaukset muodostavat hyvän ja kattavan kuvan henkilöstön kokemuksista ja tuntemuksista.

Rakenna parempaa työntekijäkokemusta toimivan ja helposti muokattavan HR-järjestelmän avulla. Lue lisää millaisissa tilanteissa moderni HR-järjestelmä auttaa työntekijäkokemuksen rakentamisessa.

Tavoitteenasetanta, seuranta ja raportointi – kolme sanaa, jotka nostattavat tuskaa niin HR:n kuin esimiesten keskuudessa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla näin. Toimiva ja ketterä HR-järjestelmä tekee koko tavoiteprosessista helpompaa ja auttaa osaltaan tukemaan yrityksen liiketoimintaa.

Moderneja ratkaisuja suorituksen johtamiseen. Älykäs HR-järjestelmä tarjoaa jokaiselle käyttäjäryhmälle tarpeelliset toiminnollisuudet lisäten käyttötaajuutta. Kuka tarvitsee järjestelmää, jonne syötetään tietoa ilman kunnollista raportointia ja analysointia? Ei tavoitteita kirjata vain kirjaamisen ilosta, vaan siksi, että niiden avulla toteutetaan yrityksen strategiaa ja luodaan lisää liiketoimintaa. Modernilla ja helppokäyttöisellä HR-ratkaisulla helpotetaan esimiesten työtaakkaa ja tuodaan tavoitteet aidosti osaksi päivittäistä työtä.

Aseta tavoitteita, seuraa suoritusta ja raportoi yhdellä klikkauksella. Käyttäjäystävällinen, kaikissa päätelaitteissa toimiva HR-järjestelmä säästää aikaa ja resursseja koko tavoiteprosessin ajan. Kun HR:n aika ei kulu jatkuvaan ohjeistamiseen ja esimiehet saavat helposti tavoitteet kirjattua, onnistuu myös suorituksen seuranta helpommin. Raportoinnin merkitys korostuu päivittäisessä työskentelyssä, kun muistutukset ja erilaiset hälytykset kertovat prosessin etenemisestä automaattisesti.

Teknologian kehittymisen ansiosta uuden sukupolven HR-ratkaisu mahdollistaa kaikkien eri osa-alueiden yhdistämisen yhden järjestelmän alle. Koko työsuhteen elinkaari saadaan samaan järjestelmään, jolloin perinteisesti ongelmia aiheuttanut raportointi tehostuu ja sen merkitys yrityksen toiminnalle korostuu entisestään.

Lue lisää millaisia etuja uuden sukupolven älykkäällä HR-järjestelmällä saadaan.Solaforce – HR-järjestelmä

Kuinka tekoäly näkyy HR-järjestelmässä? Millaisia hyötyjä sillä on datan keräämisen ja käsittelemisen kanssa?

HR:llä on käytössään valtavat määrät dataa, jonka käyttäminen ja hyödyntäminen ovat vielä suurella osalla organisaatioita vajaakäytöllä. Ensimmäisenä ongelmana törmätään siihen, kuinka vaikeaa raportoiminen, tiedon kerääminen ja kokoaminen haluttuun muotoon on. Toisena ongelmana huomataan usein kunnollisten käyttökohteiden puuttumisen, eli mihin me tätä dataa oikeastaan keräämme?

Tekoälyn avulla on mahdollista kerätä ja tehdä tulkintoja kaikesta tuosta datasta. Pystymme entistä vahvemmin keskittymään itse henkilöstöjohtamiseen, kun oppiva tekoäly kokoaa ja tulkitsee käyttäjää kiinnostavaa dataa automaattisesti taustalla. Tavallisimpia esimerkkejä tekoälyn tuottamasta datasta on mahdollisten poislähtijöiden ennustaminen, huippu suoriutujien tunnistaminen sekä työtehokkuuden aleneminen erilaisien muuttujien takia. Kaikkiin näihin pystytään tuomaan vastauksia ilman manuaalista raporttien ajamista, yhdistelemistä ja tulkitsemista.

Oppiva tekoäly pystyy myös ehdottamaan käyttäjälle kiinnostavia uusia tietoja perustuen hänen aiempaan HR-järjestelmän käyttöönsä. Esimiehille voidaan aktiivisesti tarjota uudenlaisia tilastoja ja tietoja osaksi esimiehen työtilaa, jossa hän näkee yhdellä silmäyksellä tiimiään koskevia tärkeitä asioita. Lue lisää kuinka tekoäly muuttaa henkilöstöjohtamista.

Uusi vuosikymmen, samat tutut vuosisuunnitelmat ja tavoitteiden asettaminen. Kuinka hyvin HR-järjestelmäsi vastaa nykypäivän vaatimuksiin suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin suhteen?

HR:n vuosikellossa ollaan valmiina kääntämään uusi sivu, kun vuoden 2020 suunnitelmien täytäntöönpano on nyt ajankohtaista. Kehityskeskusteluiden ja tavoitteenasetannan prosessien aloittaminen, osaamisten ja koulutusten suunnitteleminen sekä resurssien riittävyyden varmistaminen ovat uuden vuoden tärkeimpiä teemoja. Kuinka varmistaa, että kehityskeskusteluiden ja tavoitteenasetannan prosessit etenevät juuri suunnitellusti? Millaista tukea esimiehet kaipaavat?

Esimiesten työ helpottuu, HR pystyy seuraamaan prosessia

Toimivalla HR-järjestelmällä pystytään vaiheistamaan kehityskeskusteluja ja tavoitteenasetantaa helpottaen näin HR:n hallintaa niiden etenemisestä. HR:n vuosikellon mukaisesti suunniteltu prosessi etenee helposti ja nopeasti suunnittelusta käyttöön. Myös esimiesten työtä voidaan helpottaa automatiikan ja vaiheistuksen avulla. Työntekijöillä voi olla esitäytettäviä kohtia, joihin pystytään palaamaan varsinaisessa keskustelussa esimiehen kanssa.

Osaamistenhallinta ja koulutustarpeiden suunnitteleminen

Riittävän osaamisen varmistaminen koulutusten suunnittelulla ja järjestämisellä on mahdollista modernilla HR-järjestelmällä, jossa ilmoittautumiset ja osallistumistietojen hallinta on automatisoitua. Varmista siis osaamisen riittäminen kehityssuunnitelmiin peilaten ja suunnittele koulutustarpeet niin sisäisesti kuin ulkoisesti etukäteen. Lue lisää kuinka toimiva HR-järjestelmä auttaa toteuttamaan HR:n vuosisuunnitelmaa.

Digitalisaation kanssa puhutaan usein automaatiosta ja sen mahdollisuuksista kehittää yrityksen liiketoimintaa. Kuinka HR voi kehittää omia palveluitaan vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita? Mitkä apuvälineet ovat hyväksi havaittuja ja kuinka päästä alkuun?

HR:n rooli on muuttunut viime vuosien aikana nopeasti. Perinteisestä tukitoiminnosta on muodostunut liiketoimintaa ketterästi auttava palveluyksikkö, joka ohjaa omalta osaltaan yrityksen strategiaa eteenpäin keskittyen myös kilpailukyvyn kasvattamiseen.

Kuitenkin HR:llä on edelleen painetta tuottaa osaamista sekä näkemystä liiketoiminnan johtamiseen. HR:n palveluiden kehittämisellä ja uudelleen järjestelemisellä on lukuisia hyötyjä. Kun siirretään ajattelua pelkästä perinteisten HR-prosessien kehittämisestä siihen, kuinka koko liiketoimintaa voidaan helpottaa HR-prosessien kehittämisellä, ollaan oikeilla jäljillä. Henkilöstöjohtaminen ei saa olla erillinen osa johtamista, vaan sen tulee olla tiivis osa jokapäiväistä strategian toteutusta.

HR:n palveluiden kehittäminen lähtee organisaation tarpeesta toimia tehokkaammin, luovemmin ja ymmärrettävämmin. Mitä selkeämmin HR pystyy suorittamaan omien toimiensa automatisointia ja selkeyttämistä, sitä enemmän sille jää mahdollisuuksia tukea ja helpottaa liiketoimintaa. Aikaa vievien sisäisten prosessien karsiminen, itsepalvelun ja -ohjautuvuuden lisääminen oikeanlaisilla välineillä helpottaa HR:n nostamista uudelle tasolle, osaksi yrityksen strategista johtamista. Lue kuinka HR-järjestelmä voi olla muutoksen tehokeino johtamisessa.

Henkilöstöanalytiikka on lisännyt puhetta siitä, kuinka yllättävän vähän hyödynnämme henkilöstöstä kerättävää dataa, tai ylipäätänsä kuinka vähän dataa kerätään. Kuinka saada henkilöstöanalytiikka hyötykäyttöön?

Monessa organisaatiossa henkilöstöanalytiikka on jäänyt lähinnä puheen ja mietinnän tasolle, ilman sen suurempia ajatuksia siitä kuinka sitä voitaisiin omassa organisaatiossa hyödyntää tai mistä kaikkialta dataa saadaan koottua. Tiedolla johtamisesta on tullut helppo käsite, josta puhutaan paljon, mutta jonka merkitystä ei oikein ehkä ymmärretä.

Ensimmäinen asia, jonka tulisi muuttua, jotta henkilöstöanalytiikka saadaan kunnolla käyttöön, on tiedon tallentaminen ja säilöminen. Minne sitä kerätään? Mistä se koostuu? Saadaanko kaikki tieto raportoitua järjestelmistä ulos? Tiedolla johtaminen tarkoittaa kaiken HR datan keskittämistä yhteen paikkaan, jolloin sen raportoiminen, käsitteleminen ja ennustaminen datan muutoksien perusteella on mahdollista.

Toinen asia, joka pitäisi muistaa on tiedon merkitys. Miten tiedolla halutaan vaikuttaa? Miten tiedon avulla pystytään muokkaamaan käsitystä jostakin asiasta? Kuinka HR pystyy hyötymään tiedosta? HR-järjestelmään kerätystä tiedosta pystytään tekemään kauaskantoisia ennustuksia henkilöstön muutoksista ja muutos- sekä kehitystarpeista. Toimiva ja tehokas HR-järjestelmä mahdollistaa HR:lle suuremman roolin liiketoiminnan kehittämisessä. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä auttaa henkilöstöanalytiikan keräämisessä, käsittelyssä ja ennustamisessa.

Mitä henkilöstöanalytiikka on? Mistä se muodostuu ja kuinka sitä voidaan hyödyntää? HR:n rooli on koko ajan siirtymässä perinteisestä tukitoiminnosta kohti strategista liiketoiminnan johtamista. Millaisia välineitä HR tarvitsee pystyäkseen tarjoamaan aidosti merkittävää ja kiinnostavaa tietoa johtamisen tueksi?

Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan henkilöstöanalytiikasta? Millaisia vaikutuksia todellisella, ajantasaiseen tietoon pohjautuvalla analytiikalla voi olla? Kuinka automaatio mahdollistaa rikkaamman analytiikan esimiehille, HR:lle ja muulle johdolle?

HR:n rooli nykypäivänä on luoda liikevaihtoa, minimoida kustannuksia, pienentää riskejä sekä toteuttaa strategisia suunnitelmia. Tässä monien hattujen roolissa analytiikan ja automaation merkitys kasvaa. Kaikessa mitä HR:n rooliin kuuluu, tarvitaan aitoa, ajantasaista sekä ennen kaikkea oikeaa henkilöstöanalytiikkaa.

Uusien ja tehokkaampien järjestelmien käyttöönottaminen ja hyötyjen laskeminen myös analytiikan näkökulmasta on kannattavaa. Kuinka paljon manuaalista työtä voidaan säästää automaation sekä itsepalvelun avulla? Automaatio ja itsepalvelu ovat ajankohtaisia isoja muutoksia, jotka muokkaavat kaikkia liiketoiminnan osa-alueita.

HR-johdon tahtotila henkilöstöanalytiikan käyttöönotolle on ensisijaisen tärkeää. Jos HR ei osaa perustella tarvetta kokonaisvaltaiselle HR-järjestelmälle, joka mahdollistaa täydellisen automaation, itsepalvelun sekä aidon henkilöstöanalytiikan yhdistämisen tekoälyyn, niin kuka sitten? Lue lisää kuinka kokonaisvaltainen HR-järjestelmä mahdollistaa automaation ja aidon henkilöstöanalytiikan.

© 2020 Solaforce
Soita