6.4.2022

Kuinka tukea johtamista HR:n automaatiolla ja aidolla tiedolla? Millaisia apuvälineitä HR-järjestelmä tarjoaa tiedon käsittelyyn ja analysoimiseen johtamisen tueksi?

Johtaminen aidolla tiedolla, siitä puhutaan nyt paljon. Mitä se tarkoittaa ja mikä oikeastaan on aitoa tietoa? Henkilöstöjohtamisessa tiedon määrä on valtava. On työsuhteeseen, henkilöön, suoritukseen ja osaamiseen liittyvää tietoa, joita usein vielä ylläpidetään eri välineissä hajautettuna. Lisäksi näitä tietoja saatetaan kirjata ja käsitellä hyvinkin vaihtelevilla tavoilla.

Ensimmäinen askel kohti aidolla tiedolla johtamista on keskitetty tiedonhallinta. Keskitetty tallennuspaikka mahdollistaa samalla myös yhtenäiset tavat käsitellä tietoa. Niiden avulla pystytään tukemaan johtamisenprosesseja, luomaan toimivaa automaatiota ja varmistamaan tietojen oikeanlainen käsittely. Ilman selkeää tapaa käsitellä tietoa, ei pystytä millään luomaan aitoon tietoon pohjautuvaa analytiikkaa ja johtamista.

Seuraava askel on tiedon raportoimiseen, käsittelyyn ja analysointiin perehtyminen ja panostaminen. Kaikissa HR-järjestelmissä tiedon raportoiminen ei ole mahdollista, vaan tiedot hautautuvat järjestelmään ja jäävät hyödyntämättä. Mahdollisuus luoda omia raportteja yhdistettynä valmiisiin raportteihin tuovat niin johdolle, HR:lle kuin esihenkilöille valtavasti tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa.

Viimeinen ja tärkein kohta on aito automatisointi sekä analysointi. Mahdollistaako nykyinen HR-järjestelmäsi tiedon analysoinnin helposti ja nopeasti? Tukeeko se käyttäjää nostamalla tärkeitä tietoja ja muistuttamalla käyttäjää erilaisista toimista? Automatisointi ja tiedon hallinta ovat avainasemassa, kun oman organisaation kehittymistä ja kasvua halutaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää kuinka moderni HR-järjestelmä tukee tiedolla johtamista.

© 2023 Solaforce
Soita