7.4.2017

Pilvipalveluiden yleistyminen, teknologian kehittyminen sekä HR:n vastuiden ja tehtävien laajentuminen synnyttävät monessa yrityksessä haasteita henkilöstöhallinnon prosessien käsittelyssä. Kuinka saavuttaa pilvipalveluiden hyödyt ja tuoda HR aidosti osaksi liiketoiminnan johtamista?

Uudenlainen ajattelu vie HR:ää eteenpäin

Organisaatio, jossa jumiudutaan vanhoihin ajattelutapoihin sekä toimintamalleihin jää polkemaan paikoillaan. Kehittyminen ja eteenpäin kulkeminen vaativat omien toimintatapojen kriittistä tutkiskelua, miksi me teemme asiat näin? Palveleeko tämä toimintamalli meitä myös tulevaisuudessa? Usein ongelmiin on niin totuttu, ettei tunnisteta toimintaprosesseja turhiksi. Uutta HR-järjestelmää hankittaessa törmää ajatukseen, että myös ne toimimattomat prosessit halutaan väkipakolla tuoda mukana. Tällöin olisi hyvä hetki pohtia, kuinka me haluamme jatkossa toimia ja millaisilla muutoksilla saisimme järkeistettyä johtamista. Uudenlaisesta ajattelusta syntyy mahdollisuuksia kehittää omia sisäisiä toimintamalleja ja puuttua ongelmakohtiin.

HR aidosti toimivaksi ja mukaan liiketoiminnan johtamiseen

Pelkkien järjestelmäratkaisujen ostaminen ei riitä muuttamaan HR:n nykytilaa. Aidosti palveleva ja liiketoiminnan johtamisessa mukana oleva HR vaatii avukseen nykyaikaiset HR-ratkaisut, joiden toiminta on mietitty nimenomaan kehittymisen kannalta toimivaksi. Ei niin, että vanhat ja kankeat prosessit tuodaan väkisin osaksi uutta HR-ratkaisua.

HR:n tuominen 2020-luvulle vaatii selkeää näkemystä siitä kuinka yritys haluaa tulevaisuudessa vastata henkilöstön tarpeisiin sekä ottaa HR:n aidosti osaksi liiketoiminnan johtamista. Uuden sukupolven älykäs hr yhdistää ihmiset, teknologian ja prosessit kokonaisuudeksi joka palvelee yrityksesi tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Lue lisää kuinka älykkäät pilvipalvelut mullistavat HR:n jo nyt.

,

© 2023 Solaforce
Soita