16.9.2019

Mitä henkilöstöanalytiikka on? Mistä se muodostuu ja kuinka sitä voidaan hyödyntää? HR:n rooli on koko ajan siirtymässä perinteisestä tukitoiminnosta kohti strategista liiketoiminnan johtamista. Millaisia välineitä HR tarvitsee pystyäkseen tarjoamaan aidosti merkittävää ja kiinnostavaa tietoa johtamisen tueksi?

Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan henkilöstöanalytiikasta? Millaisia vaikutuksia todellisella, ajantasaiseen tietoon pohjautuvalla analytiikalla voi olla? Kuinka automaatio mahdollistaa rikkaamman analytiikan esimiehille, HR:lle ja muulle johdolle?

HR:n rooli nykypäivänä on luoda liikevaihtoa, minimoida kustannuksia, pienentää riskejä sekä toteuttaa strategisia suunnitelmia. Tässä monien hattujen roolissa analytiikan ja automaation merkitys kasvaa. Kaikessa mitä HR:n rooliin kuuluu, tarvitaan aitoa, ajantasaista sekä ennen kaikkea oikeaa henkilöstöanalytiikkaa.

Uusien ja tehokkaampien järjestelmien käyttöönottaminen ja hyötyjen laskeminen myös analytiikan näkökulmasta on kannattavaa. Kuinka paljon manuaalista työtä voidaan säästää automaation sekä itsepalvelun avulla? Automaatio ja itsepalvelu ovat ajankohtaisia isoja muutoksia, jotka muokkaavat kaikkia liiketoiminnan osa-alueita.

HR-johdon tahtotila henkilöstöanalytiikan käyttöönotolle on ensisijaisen tärkeää. Jos HR ei osaa perustella tarvetta kokonaisvaltaiselle HR-järjestelmälle, joka mahdollistaa täydellisen automaation, itsepalvelun sekä aidon henkilöstöanalytiikan yhdistämisen tekoälyyn, niin kuka sitten? Lue lisää kuinka kokonaisvaltainen HR-järjestelmä mahdollistaa automaation ja aidon henkilöstöanalytiikan.

© 2023 Solaforce
Soita