27.4.2017

Tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana ja määrä jatkaa kasvuaan. Osaavatko yritykset hyödyntää tietoa oikein? Digitalisaatio mahdollistaa yrityksissä eri toimintojen tietovirtojen paremman integroinnin, hallinnan ja käsittelyn. Oikein valittu ja älykäs digitaalinen HR-työkalu pystyy aidosti tukemaan liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä.

Digitalisoitunut työympäristö

Yrityksissä tarvitaan kykyä sopeutua muutoksiin nopeasti ja analysoida liiketoiminnan kannalta oikeasti relevantteja asioita. Muutokset tuovat aina mahdollisuuksia. Johtamisessa tarvitaan näkemystä hyödyntää näitä mahdollisuuksia kilpailukyvyn luomiseksi ja muutoksen läpiviemiseksi organisaatiossa. Tämä on yrityksille tärkeä paikka miettiä omien funktioiden toimintaa ja niiden todellista kykyä tukea tavoitteiden saavuttamista. Tarkemmin tarkasteltuna kyse on strategisista valinnoista ja siitä, että pysyvätkö organisaatiot kehityksessä mukana ja osaavatko ne hyödyntää uusinta teknologiaa. Ennen on johdettu asioita, nyt johdetaan ihmisiä – tiedon avulla.

HR näyttää tietä

Uuden sukupolven älykäs HR-järjestelmä tuo yhteisen, helposti ymmärrettävän kielen koko organisaatioon. HR voi toimia yrityksen digitalisaation visionäärisenä edelläkävijänä ja muutoksen johtamisen aitona tukijana. Nykyaikaisen HR-järjestelmän avulla pystytään muun muassa tekemään erilaisia organisaatiomallinnuksia ja innovoimaan uusia tapoja kehittää yrityksen toimintaa.Yritys pystyy uudistumaan, reagoimaan ja tekemään päätöksiä nopeammin. HR voi keskittää osaamistaan oikeisiin asioihin modernin HR-järjestelmän avulla

, , ,

© 2024 Solaforce
Soita