14.11.2017

HR ja moderni työtapa

Digitalisaatio ja automatisaatio luovat moderneja tapoja toimia ja kehittää työtehtäviä. Näihin tarvitaan jatkuvasti uusia taitoja, joiden arvostus myös muuttuu kehityksen myötä. Oikein hyödynnettynä teknologia voi korvata manuaalisia rutiinitehtäviä, joiden tekijät pystyvät keskittymään mielekkäämpään ja tuottavampaan työhön. HR-yksikölle tämä tarkoittaa siirtymistä erillisistä Exceleistä, dokumenteista ja kansioista yhteen HR-järjestelmään. Rutiinityöt voidaan vaihtaa mielekkääseen esimiesten, organisaation ja liiketoimintojen tukemiseen.

Yhdessä yrityksessä voi olla käytössä satoja eri Excel-tiedostoja, jotka sisältävät tietoja liiketoiminnan eri osa-alueista, esimerkiksi henkilöstöhallinnosta. Tiedot Exceleihin saatetaan kerätä suullisesti tai erillisillä paperilapuilla. Joku ylläpitää näitä Exceleitä ja eri versioita lähetellään yksikön sisällä päivitettäväksi suuntaan ja toiseen. Versionhallinta tulee mutkikkaaksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Toimiiko sinun HR-organisaatiosi näin?

Eroon Exceleistä

Yrityksen HR-prosessit voidaan digitalisoida ja automatisoida helposti. Kun HR-perusdata siirtyy Exceleistä HR-järjestelmään, tarvittavat tiedot on helppo siirtää liittymillä myös muihin tietoa käyttäviin järjestelmiin, esimerkiksi palkkajärjestelmiin. Siirtyminen ja käyttöönotto suunnitellaan sekä aikataulutetaan yhdessä eri osapuolten kanssa. Henkilöstöhallinnon tieto on kerättynä yhteen paikkaan ja on kaikkien saatavilla jatkuvasti. Raportointi on sujuvaa ja tieto aina ajan tasalla.

Moderni HR-järjestelmä kattaa koko työsuhteen elinkaaren tapahtumat rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Järjestelmän tekoäly tukee esimiesten työtä tuottamalla ennakoivaa tietoa, jonka avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi potentiaalisia poislähtijöitä ja reagoida asiaan tarvittavalla tavalla. Älykkään raportoinnin ja suunnittelutoiminnon avulla voidaan tarkastella ja raportoida yrityksen päälukua, henkilöstöryhmiä, seuraajasuunnittelua, suoritus- ja palkitsemistilastoja, koulutuksia sekä muita tärkeitä tietoja.

Tarkista alla olevasta listasta, onko sinulla käytettävissä seuraavat ominaisuudet:

• Tekoäly
• Työsuhteen koko elinkaaren hallinta
• Älykkäät raportit ja mittarit
• Riippumattomuus ajasta, paikasta ja päätelaitteesta
• Tarvittavat kieliversiot

Moderni HR-ratkaisu kokoaa työtekijät, teknologian ja prosessit yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi, mikä tukee HR:n työtä. HR pystyy määrittelemään roolinsa uudelleen ja nousemaan organisaatiossa digitalisaation visionääriseksi edelläkävijäksi.

Jaana Sirkiä
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

© 2022 Solaforce
Soita